Yükseköğretimde iç kalite güvencesi sisteminin dikkat çeken bir paydaşı olan öğrencilerin süreçlerdeki rolü ve sisteme katkılarını içselleştirmeyi amaçlayan “İç Kalite Güvencesi Sistemi’nde Kalite Öğrenci Toplulukları: Rol ve Katkılar” isimli çalıştay serisinin 8’incisi, 30 Kasım 2022 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kalite Kulübü üyesi öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayın içeriğini ve etkinlikleri hazırlayan, aynı zamanda eğitmen olarak süreçte yer alan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Akademik Uzmanı ve Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ’ın, akran öğretici rolüyle katılım sağlayan YÖKAK Öğrenci Komisyonu Üyesi Erdoğan Taha Akbaş’ın ve 21 öğrencinin katıldığı çalıştay, 6 saat sürdü.

Kalite güvencesi süreçlerinde öğrenci kalite topluluklarının rolünün ne olduğu, süreçlere öğrenci katılımının önemi ve yolları ile kurumun gelişmeye açık yönlerine yönelik iyileştirmelere etkili çözüm önerilerinin paylaşıldığı çalıştayın ardından yapılan geri bildirim anketi sonucunda, öğrencilerin etkinlikten keyif aldığı, yeni öğrenmeler gerçekleştirdikleri, kalite güvencesine ilişkin bilgilerinin arttığı ve böylece çalıştayın amacına ulaştığı belirlendi.