Öğrenci Katılımı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu; yükseköğretim öğrencilerinin kalite güvencesi sistemine katılımlarının arttırılması, yükseköğretim alanında kalite kültürünün yaygınlaştırılması, kalite güvencesi süreçlerinin içselleştirilmesi ile ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaların yürütülmesi amacıyla 01 Ekim 2019 tarihinde Kurul kararı ile oluşturulmuştur.Komisyonun temel görevleri şunlardır:

 • Yükseköğretimde kalite kültürünün öğrenciler tarafından içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
 • Öğrencilerin yükseköğretimdeki kalite güvencesi süreçlerine ilişkin katılımlarını arttırmak,
 • Akademik yıl içinde gerçekleştirilecek faaliyetleri planlayarak en geç Kasım ayı içindeki toplantısında görüşülmek üzere Kurula sunmak,
 • Kurul Başkanının bilgisi, Komisyon Başkanı ve Koordinatörün planlaması dahilinde ulusal ve uluslararası düzeyde kalite çalışmalarına öğrenci katılımı alanlarında ve öğrencilerin katılımında faaliyetler gerçekleştirmek,
 • Kurul tarafından yürütülen değerlendirme programlarında yer alacak değerlendirici adayı öğrencileri Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonuna önermek,
 • Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin arşiv oluşturarak yıl sonunda Kurula sunmak,
 • Komisyon tarafından ilgili yıl içerisinde yapılan çalışmalara ilişkin faaliyet raporu hazırlayarak yıl sonunda Kurula sunmak ve Durum Raporunun ilgili kısmının yazımına katkıda bulunmak.
Komisyon çalışmaları birimler aracılığıyla yürütülmektedir. Birimler ve birimlerde görev alan komisyon üyeleri aşağıdaki gibidir.
Tanıtım, İletişim ve Bilgilendirme Birimi
 • Erdoğan Taha AKBAŞ
 • Esra KÖYÖNÜ
 • Ezgi AYAR
 • Meliha TAŞDEMİR
Uluslararası İlişkiler Birimi
 • Berkay TARIM
 • Aslı ÖZMUTLU
 • Evra GÜRBÜZ
 • Meliha TAŞDEMİR
 • Melike GÜLAY
Program Akreditasyonu Birimi
 • Yusuf POLAT
 • Aslı ÖZMUTLU
 • Esra KÖYÖNÜ
 • Mehmet Sezer ALTUN
Kalite Toplulukları Birimi
 • Evra GÜRBÜZ
 • Ahmet Kayhan KORKUSUZ
 • Erdoğan Taha AKBAŞ
 • Mehmet Sezer ALTUN
Arşiv ve Yayın Birimi
 • Ahmet Kayhan KORKUSUZ
 • Berkay TARIM
 • Ezgi AYAR
 • Melike GÜLAY
 • Yusuf POLAT

E-posta adresi: ogrenci@yokak.gov.tr
Instagram Adresi: @kaliteelcisi
Twitter Adresi: @kaliteelcisi