Gösterge Değerleri Raporu
Göstergeler

1- Kuruma Ait Bilgiler

1- Birim/Öğrenci/Personel Sayıları, Fiziki Alanlar
16 - Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı
19 - Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı
20 - Doktora Öğrenci Sayısı
21 - Toplam Öğrenci Sayısı
29 - Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç)
31 - Öğretim Üyesi Sayısı
32 - Öğretim Elemanı Sayısı
34 - (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve Kalite Komisyonunun faaliyetleri
1 - Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak)
2 - Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak)
3 - Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak)
4 - Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak)
5 - SCIMAGO
6 - Round University Ranking (RUR)
7 - URAP Dünya Sıralaması
8 - URAP Türkiye Sıralaması
9 - Webometrics
10 - Times Higher Education (THE)
11 - QS
12 - USNEWS
13 - NTU
14 - ARWU
15 - TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi
17 - Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı
18 - Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı
22 - Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı
23 - Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı
24 - Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı
25 - Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı

3- Eğitim ve Öğretim

1- Eğitim-Öğretim
1 - Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı
5 - Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı
6 - Yan dal yapan lisans öğrenci oranı
7 - Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı
8 - Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı
9 - Disiplinlerarası doktora program sayısı
10 - Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı
11 - Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması
14 - YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı
15 - Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında)
16 - Öz değerlendirme yapılan program sayısı
17 - İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak)
18 - (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
19 - (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
20 - (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21 - İşe yerleşmiş mezun sayısı
24 - Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı
25 - Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı
27 - (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı
28 - Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı
29 - Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı
30 - Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı
31 - İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı
32 - İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı

4- Araştırma ve Geliştirme

1- Araştırma-Geliştirme
1 - SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı
2 - Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı
3 - Atıf Sayısı
4 - Atıf Puanı
5 - Q1 Yayın Sayısı
6 - Q1 Yayın Oranı
7 - Toplam Yayın (Döküman) Sayısı
8 - Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı
9 - Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi
10 - Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı
11 - Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı
12 - Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı
13 - Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı
14 - İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı
15 - İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı
16 - İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı
17 - İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı
18 - Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı
19 - Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı
20 - Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi
21 - Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı
22 - Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı
23 - TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç)
24 - Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller)
25 - Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı
26 - Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı

5- Toplumsal Katkı

1- Toplumsal-Katkı
1 - Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı
2 - SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati
3 - SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı