AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 449 504 536 515 679 1072 1539 1778
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 3438 3867 3403 2895 1988 2289 2533
20- Doktora Öğrenci Sayısı 263 292 310 356 356 408 449 467
21- Toplam Öğrenci Sayısı 37170 43345 45832 45499 36727 34539 32442 29992
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 2362 1910 1876 3127 7419 3307 4192 4437
31- Öğretim Üyesi Sayısı 573 585 528 580 468 480 505 530
32- Öğretim Elemanı Sayısı 1327 1360 1268 1325 1018 1031 1041 1048
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 10,747 9,771 9,914 9,252 9,591 3,374 3,403 3,746

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 81,95 86,02 76,81 77,25 76 73,14 81,625 83,5
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 73,77 59,43 65,03 65,71 73 75,75 85,25 72,25
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 81,01 85,34 84,89 60 79,75 64,32 81,25 84,25
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 69,42 88,06 51,85 68,62 65,25 76,38 70 94
5- SCIMAGO 631 624 651 717 756 796 787 714
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması 1515 1648 1865 2012 2242 2270 2372 2384
8- URAP Türkiye Sıralaması 54 45 58 71 78 65 68 73
9- Webometrics 1580 1872 1848 2178 2165 2185 2426 2492
10- Times Higher Education (THE)
11- QS
12- USNEWS 1985
13- NTU
14- ARWU
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 2 4 6 1 2 3 1 1
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 2 2 1 1 1 1
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 76 46 36 41 36 16 6 7
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 213 63 37 54 66 18 51 45
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 38 43 30 44 14 17 62
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 29 22 57 76 60 8 90 90

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 0,68 0,68 0,69 0,71 0,75 0,85 0,48 0,71
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,001 0,003 0,006 0,001
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı 0,001 0,001 0,001
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı 2 2 3 3 4 4 4 4
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı 1 1 1 1 1 1 1 1
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 26 143 930 1485 1207
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 14,4 15,14 14,5 14,25 14,17 21,77 25,9 29,06
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 1 3 6
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) 102 183
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı 6 3 125 238
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak)
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,24 0,26 0,24 0,27 0,26 0,31 0,23 0,4
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 17,696 20,854 23,753 19,989 24,422 22,081 19,215 19,521
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 40,983 48,48 57,044 45,666 53,124 47,427 39,61 38,6
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 28,011 31,871 36,145 34,339 36,078 33,5 31,164 28,618
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,011 0,011 0,012 0,014 0,019 0,033 0,051 0,059
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,007 0,007 0,008 0,01 0,011 0,014 0,016 0,016
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,011 0,012 0,012 0,011 0,015 0,014 0,012 0,004
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,024 0,021 0,02 0,024 0,024 0,027 0,028 0,031
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,708 0,688 0,737 0,657 0,838 0,838 0,815

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 338 308 226 202 258 286 339 352
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,59 0,526 0,428 0,348 0,551 0,596 0,671 0,664
3- Atıf Sayısı 3769 3493 3027 2363 1942 1873 1766 1178
4- Atıf Puanı 3,908 2,865 1,513 0,952 3,094 2,588 3,103 2,121
5- Q1 Yayın Sayısı 43 37 30 29 35 40 72 74
6- Q1 Yayın Oranı 13,4 12,46 13,64 15,18 13,94 14,34 21,49 20,27
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 437 410 307 291 312 326 355 397
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,761 0,701 0,581 0,5 0,645 0,663 0,693 0,745
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 0,62 0,57 0,69 0,71 0,83 0,83 0,97 0,86
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 51 35 31 32 41 55 86 95
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 11,7 8,5 10,1 11 13,1 16,9 24,2 23,9
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 1 2 1
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 0,2 0,6 0,3
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 15 17 21 19 25 30 40 34
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 3,4 4,1 6,8 6,5 8 9,2 11,3 8,6
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 26 30 22 26 30 31 47 54
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 6,3 7,7 8,1 10,3 11,2 10,8 14,6 14,7
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 11 18 5 12 5 2 7 4
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,019 0,031 0,009 0,021 0,011 0,004 0,014 0,008
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 309983,59 163835,45 542803,68 113137,63 78064,86 38741 697382,81 160326
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı 3 1 1
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 4 6 6 8 8 17
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) 1 1 1 2 3
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) 1 9 1 8 6 18
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 4,679 5,869 4,6 3,741 4,083 4,069 3,877
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 0,51 0,53 0,674 0,614 0,872 0,935 0,925 0,881

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 12 53 8 4 7
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 81 42 15 623 776 308 191 323
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 750 546 450 431 657 1235 610 993