ALANYA ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 8 20 32 40 59 92
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 9 52 54 48 21 29 40
20- Doktora Öğrenci Sayısı
21- Toplam Öğrenci Sayısı 68 183 310 351 421 394 378 423
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 5 70 60 86
31- Öğretim Üyesi Sayısı 14 22 19 16 22 24 28 24
32- Öğretim Elemanı Sayısı 19 38 36 30 33 39 43 45
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 17,015 13,017 10,664 22,525 23,487 23,479 20,981

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 60 50 23
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 30 70 0,05
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 50 70
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 50 50 90
5- SCIMAGO
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması
8- URAP Türkiye Sıralaması 156 165 172 179
9- Webometrics 20799 19120 18412 17463 15365 15433 18612 19057
10- Times Higher Education (THE)
11- QS
12- USNEWS
13- NTU
14- ARWU
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 6 22 9 1 1
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 2 3 1
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 1 1
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 4 7 1 4
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 2 31 21 105
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 8 7 25

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 0,67 1 0,45 100 1
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı 0,003 0,003
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 12 17
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 10,68 8,22
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında)
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı 8 1 12 14
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak)
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 9,053 7,026 9,694 14,2 11,939 9,692 9,372 8,956
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 12,286 12,136 18,368 26,625 17,909 15,75 14,393 16,792
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 3,579 4,816 8,611 11,7 12,758 10,103 8,791 9,4
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,03 0,057 0,075 0,106 0,139 0,217
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,026 0,028 0,133 0,152 0,128 0,116 0,089
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,015 0,009 0,035 0,046 0,063 0,061 0,076
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,105 0,083 0,5 0,545 0,615 0,605 0,711

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 3 2 2 2 8 4 1
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,136 0,105 0,125 0,091 0,333 0,143 0,042
3- Atıf Sayısı 20 24 29 20 34 34 30
4- Atıf Puanı 1,227 0,211 0,313 0,591 0,75 1,036 0,958
5- Q1 Yayın Sayısı 1 1 1
6- Q1 Yayın Oranı 33,33 12,5 25
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 5 2 2 6 13 10 5
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,227 0,105 0,125 0,273 0,542 0,357 0,208
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 0,68 0,31 0,43 0,91 0,76 1,24 0,41
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 1 1 4 2
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 20 16,7 30,8 20
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 1 2
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 7,7 20
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 1 1 1 2
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 20 7,7 10 40
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 3
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,125
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 160654
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 2 2
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç)
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller)
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 0,409 2,737 3,313 0,955 1,208 0,821 0,958
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 1 3
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 64 974
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 87