AMASYA ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 83 82 56
17- Toplam Ön Lisans Öğrenci Sayısı 9679 11020 11041 9238 9215
18- Toplam Lisans Öğrenci Sayısı 4460 5217 5871 6478 6763
21- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 713 576 741
22- Doktora Öğrenci Sayısı 13 14 12 14 23
23- Toplam Öğrenci Sayısı 14152 16251 17637 16306 16742
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 3301 1448
31- Öğretim Üyesi Sayısı 155 190 210 239 261
32- Öğretim Elemanı Sayısı 450 499 535 576 594
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 7,025 11,096 6,54

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 43 46 74
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 108 72,5 31
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 108 98,33 98
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 273 183 261
5- SCOPUS (SCIMAGO)
6- Web Of Sciences (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması
8- URAP Türkiye Sıralaması 97 106 104 102 112
9- Webometrics 6827 6296 6881 6709 4648
10- Times Higher Education (THE)
11- QS
12- USNEWS
13- NTU
14- ARWU
16- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 5
17- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 1
18- Akademik personel memnuniyet oranı (% olarak) 70
19- İdari personel memnuniyet oranı (% olarak) 70
20- Öğrenci genel memnuniyet oranı (% olarak) 48 85
21- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 16 8 10
22- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 71 45 31
23- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 1
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 12 14 14

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 1 1 1
2- Öğrencilerin Kayıtlı Oldukları Programdan Memnuniyet Oranı (% Olarak)
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı 3 3 3
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı 2 2 2
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim üyesi sayısı 6 413
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 22,37 37,71 26,8
12- Kurum Kütüphanesinde Mevcut (Basılı) Kaynak Sayısı 21186 24269 27549
13- E-Kaynak Sayısı 30337 35678
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) 2
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı 2
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak)
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı 53 52
22- (Kurum Kütüphanesinde Mevcut (Basılı) Kaynak Sayısı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) 1,201 1,488 1,646
23- (E-Kaynak) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 1,86 2,131
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 9,911 10,455 12,307 12,247 12,633
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 28,774 27,458 31,352 29,515 28,751
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 31,449 32,567 32,966 28,309 28,185
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,005 0,005 0,003
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,002 0,002
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,017 0,018 0,018
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,559 0,523 0,5

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 64 103 129 103 102
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,413 0,542 0,614 0,431 0,391
3- Atıf Sayısı 396 522 386 212 105
4- Atıf puanı 3,458 2,853 2,07 1,562 0,898
5- Q1 Yayın Oranı 12,698 12 10,084 19,802 11,881
6- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 4
7- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,019
8- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 12000
9- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı 1
10- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 1 1 1
11- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) 1
12- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller)
13- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 0,257 2,075 2,556
14- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 0,084 0,074 0,057 0,059 0,088

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 816 56 48
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 11 15