BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 1865 2103 2383 3944 3993 5764
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 4126 4820 4787 6274 4887 5410
20- Doktora Öğrenci Sayısı 337 348 415 433 469 496
21- Toplam Öğrenci Sayısı 18536 20928 22794 25300 25334 27222
27- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 2771 2498
29- Öğretim Üyesi Sayısı 355 362 355 388 463 507
30- Öğretim Elemanı Sayısı 607 597 596 654 728 801
32- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 2,098 2,974 2,358 2,765 3,929 3,613

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 81,1 77,3 84,1 79 86
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 25,82 25 48 37 51
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 85,61 86,43 87,8 86 88
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 100 100
5- SCIMAGO 592 577 622 708 724 756
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması 1780 1745 1899 1811 2186 2112
8- URAP Türkiye Sıralaması 68 63 78 72 85 80
9- Webometrics 3121 1897 1975 2131 1736 1535
10- Times Higher Education (THE) 1001 1001 1001
11- QS
12- QS Avrupa ve Orta Asya Sıralaması 211
13- USNEWS
14- NTU
15- ARWU
16- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 36 36 43 44 45 35
18- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 2 2 2 54 28
19- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 52 19
23- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 198 115 126 50 81 41
24- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 120 196 173 85 65 26
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 11 1 9 6
26- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 10 8 7 1

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 1 1 1
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,016 0,019 0,023
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı 0,024 0,025 0,025 0,016 0,02 0,025
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı 6 8 10 8 9 13
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı 6 7 9 7 5 9
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı 1 1 1 1 1 2
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 340 501 1035
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 10,06 10,49 10,81 10,74 11,2 10,5
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 5 9
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) 5 4 7
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı 16 10
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) 76 79
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı 2624 2523 2756 3097 25840 27650
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 27,949 32,419 36,154 36,85 32,897 32,13
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 47,789 53,464 60,699 62,113 51,726 50,761
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 30,537 35,055 38,245 38,685 34,799 33,985
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,101 0,1 0,105 0,156 0,158 0,212
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,018 0,017 0,018 0,017 0,019 0,018
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,008 0,008 0,038 0,045
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,028 0,028 0,025 0,026 0,023 0,023
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,86 0,965 0,966 1,023 0,787 0,792

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 164 258 283 275 407 487
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,462 0,713 0,797 0,709 0,873 0,947
3- Atıf Sayısı 1579 4692 2877 2411 4788 4421
4- Atıf Puanı 5,3 7,366 8,59 8,574 4,547 4,742
5- Q1 Yayın Sayısı 34 110 124 111 153 179
6- Q1 Yayın Oranı 22,078 44,715 48,062 43,191 39,43 39,34
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 245 365 376 439 546 688
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,687 1,008 1,059 1,121 1,179 1,282
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 0,74 1,44 1,5 1,75 1,69 1,75
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 74 163 162 188 231 274
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 30,2 44,7 43,1 42,8 42,3 39,8
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 4 6 7 3 3 3
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 1,6 1,6 1,9 0,7 0,5 0,4
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 19 57 70 106 121 138
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 7,8 15,6 18,6 24,1 22,2 20,1
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 25 100 118 128 147 163
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 12,1 31,7 36,4 35,2 32 27,4
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 18 7 11 31 79 21
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,051 0,019 0,031 0,08 0,171 0,041
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 6,628 10915678
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı 2
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 1 2 4 8
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) 1 2
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller)
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 5,338 7,11 9,67 11,951 8,363 8,087
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 0,949 0,961 1,169 1,116 1,013 0,978

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 16 37
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 3986 5356 5323
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 2631 4512