BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 1865 2103 2383 3944 3993 5764 4308
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 4126 4820 4787 6274 4887 5410 5521
20- Doktora Öğrenci Sayısı 337 348 415 433 469 496 514
21- Toplam Öğrenci Sayısı 18536 20928 22794 25300 25334 27222 27546
27- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 2771 2498 2395
29- Öğretim Üyesi Sayısı 355 362 355 388 463 507 472
30- Öğretim Elemanı Sayısı 607 597 596 654 728 801 750
32- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 2,098 2,974 2,358 2,765 3,929 3,613 2,201

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 81,1 77,3 84,1 79 86 88
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 25,82 25 48 37 51 53
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 85,61 86,43 87,8 86 88 88
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 100 100 100
5- SCIMAGO 592 577 622 708 724 756 767
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması 1780 1745 1899 1811 2186 2112 1998
8- URAP Türkiye Sıralaması 68 63 78 72 85 80 70
9- Webometrics 3121 1897 1975 2131 1736 1535 1567
10- Times Higher Education (THE) 1001 1001 1001 801
11- QS
12- QS Avrupa ve Orta Asya Sıralaması 211 221
13- USNEWS 921
14- NTU
15- ARWU
16- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 36 36 43 44 45 35 38
18- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 2 2 2 54 28 30
19- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 52 19 21
23- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 198 115 126 50 81 41 151
24- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 120 196 173 85 65 26 76
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 11 1 9 6
26- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 10 8 7 1 6

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 1 1 1 1
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,016 0,019 0,023 0,027
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı 0,024 0,025 0,025 0,016 0,02 0,025 0,028
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı 6 8 10 8 9 13 16
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı 6 7 9 7 5 9 11
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı 1 1 1 1 1 2 2
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 340 501 1035 1800
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 10,06 10,49 10,81 10,74 11,2 10,5 11,07
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 5 9 13
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) 5 4 7 8
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı 16 10 15
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) 76 79 81,06
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,23
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı 2624 2523 2756 3097 25840 27650 33823
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 27,949 32,419 36,154 36,85 32,897 32,13 34,288
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 47,789 53,464 60,699 62,113 51,726 50,761 54,483
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 30,537 35,055 38,245 38,685 34,799 33,985 36,087
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,101 0,1 0,105 0,156 0,158 0,212 0,156
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,018 0,017 0,018 0,017 0,019 0,018 0,019
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,008 0,008 0,038 0,045 0,044
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,028 0,028 0,025 0,026 0,023 0,023 0,022
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,86 0,965 0,966 1,023 0,787 0,792 0,804

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 165 258 282 275 407 491 498
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,465 0,713 0,794 0,709 0,879 0,968 1,055
3- Atıf Sayısı 1579 4692 2877 2411 4788 4421 4653
4- Atıf Puanı 4,448 12,961 8,104 6,214 10,341 8,72 9,858
5- Q1 Yayın Sayısı 34 110 123 111 152 179 161
6- Q1 Yayın Oranı 21,94 44,72 47,86 43,19 39,28 39,34 32,86
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 246 366 378 438 552 709 826
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,693 1,011 1,065 1,129 1,192 1,398 1,75
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 0,73 1,44 1,49 1,74 1,66 1,73 1,54
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 74 163 162 188 232 288 354
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 30,1 44,5 42,9 42,9 42 40,6 42,9
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 4 6 8 3 3 3 7
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 1,6 1,6 2,1 0,7 0,5 0,4 0,8
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 18 55 68 106 118 137 130
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 7,3 15 18 24,2 21,4 19,3 15,7
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 25 100 118 128 147 164 187
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 12,2 31,7 36,5 35,3 32 27,7 26,1
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 18 7 11 31 79 21 18
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,051 0,019 0,031 0,08 0,171 0,041 0,038
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 6,628 10915678 10915677,78
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı 2 9
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 1 2 4 8 20
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) 1 2
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) 1
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 5,338 7,11 9,67 11,951 8,363 8,087 8,426
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 0,949 0,961 1,169 1,116 1,013 0,978 1,089

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 16 37 40
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 3986 5356 5323 9340
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 2631 4512 6149