SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 189 226 244 364 537 1640 2427 3373
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 3665 3978 4394 4405 3987 2438 2882 3261
20- Doktora Öğrenci Sayısı 64 336 332 400 426 467 471 499
21- Toplam Öğrenci Sayısı 47987 52232 54658 54506 51751 48328 47313 43789
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 1766 1950 1845 1756 8319 4040 1668 1930
31- Öğretim Üyesi Sayısı 807 849 839 841 859 902 910 910
32- Öğretim Elemanı Sayısı 1747 1858 1836 1849 1907 1953 1963 2019
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 10,434 10,112 10,475 9,623 8,079 2,017 2,087 2,255

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 103 105 91,84 59 49,45
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 108 120,3 86,07 67 60,29
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 53 105,1 52,83 67 51,44
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 62 123 75,65 53 55,69
5- SCIMAGO 630 632 639 726 745 766 779 706
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması 1388 1446 1504 1632 1782 1835 1805 1768
8- URAP Türkiye Sıralaması 67 56 47 51 55 58 47 50
9- Webometrics 1675 1993 2025 2020 1945 1940 2055 1993
10- Times Higher Education (THE) 1201 1501
11- QS
12- USNEWS 1903
13- NTU
14- ARWU
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 20 15 13 11 16 9
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 1 4 61 19 37 36
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 83 30 25 56 128 95 25 123
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 136 63 38 61 112 67 13 54
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 8 43 45 70 40 7 78 52
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 19 56 72 56 92 30 78 104

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 0,67 0,89 1 1 1
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,001 0,001 0,001 0,003 0,003 0,004 0,001 0,001
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı 6 8 9 10 8 9 10 12
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı 2 4 4 5 4 4 4 5
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı 1 1 1 1 1 1
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 92 37 12 90 57
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 11,97 12,22 12 19,31 18 25,49 23,55 25,52
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 4 4 5 7 2 3 3 3
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) 3
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı 200 21 47 174
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) 85
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,15 0,18 0,21 0,24 0,2 0,22 0,2 0,38
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,17 0,18 0,12 0,15 0,06 0,08 0,15
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,5
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı 1322 2609 4744 5846
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 20,685 20,004 20,464 20,398 18,746 17,784 15,498 15,263
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 44,779 43,777 44,781 44,845 41,616 38,507 33,431 33,864
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 27,468 28,112 29,77 29,479 27,137 24,746 24,102 21,688
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,004 0,004 0,004 0,007 0,011 0,035 0,055 0,077
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,006 0,006 0,007 0,008 0,009 0,01 0,011 0,011
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,003 0,004 0,004 0,002 0,006 0,006 0,004 0,002
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,029 0,028 0,029 0,028 0,028 0,028 0,03 0,029
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,851 0,82 0,853 0,782 0,738 0,689 0,668

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 319 408 366 382 406 498 600 610
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,395 0,481 0,436 0,454 0,473 0,552 0,659 0,67
3- Atıf Sayısı 5456 4337 4687 4473 3900 3571 3322 2492
4- Atıf Puanı 3,164 3,34 2,466 1,335 3,475 2,702 3,248 2,589
5- Q1 Yayın Sayısı 36 56 37 47 52 90 118 141
6- Q1 Yayın Oranı 11,65 14,11 10,57 12,67 12,87 18,99 19,8 22,35
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 420 536 485 490 498 572 723 849
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,52 0,63 0,577 0,583 0,569 0,624 0,785 0,938
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 0,76 0,74 0,76 0,73 0,73 0,91 1,04 1,22
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 48 92 65 63 85 133 213 247
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 11,4 17,2 13,4 12,9 17,1 23,3 29,5 29,1
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 3 10 4 7 8 3 7
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 0,7 1,9 0,8 1,4 1,6 0,5 1
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 24 40 31 26 28 60 95 115
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 5,7 7,5 6,4 5,3 5,6 10,5 13,1 13,5
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 36 30 30 37 33 54 74 89
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 9,1 6,1 6,8 8,2 7,4 10,1 10,9 11
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 9 9 11 13 18 14 21 12
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,011 0,011 0,013 0,015 0,021 0,016 0,023 0,013
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 1110976 664089 2102959 6276473 5099841 2486629,32 6665645,9 2161227,55
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı 2 2 1 1 1
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 3 6 8 14 16 19 23 29
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) 2 13 8 5
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) 2 5 6 10 13 16 16 18
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 3,582 3,458 3,539 3,782 2,368 2,514 2,835 2,835
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 0,416 0,391 0,477 0,507 0,544 0,522 0,548 0,548

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 3 12 17 28 75
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 2034 1814 3282 3328 2926 997 2273 2696
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 510 529 1042 1056 1531 1220 720 1177