ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 28 42 46 300 1059 3085 3663
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 494 390 1037 603 1809 4300 4643
20- Doktora Öğrenci Sayısı 41 44 50 82 133 240 314
21- Toplam Öğrenci Sayısı 11900 13141 14140 12105 13952 17724 18434
27- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 1819 1079 672
29- Öğretim Üyesi Sayısı 225 272 269 282 295 317 338
30- Öğretim Elemanı Sayısı 603 650 622 623 645 690 725
32- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 4,522 4,095 3,806 4,043 8,015 1,58 5,582

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 60 47,62 70 61,54 39,44
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 74 46,52 53 51 48,17
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 81 59,48 47 61,9 45,81
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 35 50 50 50 50
5- SCIMAGO 810 810
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması 2442 2375 2480 2453 2511
8- URAP Türkiye Sıralaması 91 84 79 83 76 87 96
9- Webometrics 5787 6092 6348 6373 2981 3057 3228
10- Times Higher Education (THE)
11- QS
12- QS Avrupa ve Orta Asya Sıralaması
13- USNEWS
14- NTU
15- ARWU
16- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi
18- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 1 1 1 1 4 3 5
19- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 1 1 1 2 1 1
23- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 1 2 31 5
24- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 71 81 116 58 41 6 15
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 13 1 27 19 16 24
26- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 24 15 94 51 16 47

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 0,92 0,9 0,95 0,98 1 1 1
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,002 0,002 0,017 0,02
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı 0,002 0,001 0,001
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı 1 1 1 1 1 8 9
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı 1 1
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 3 48 823
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 30,96 31,28 32,3 21,44 18,89 17,65
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında)
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak)
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı 1462 1511 1642 2433
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 10,677 11,092 13,418 12,894 15,264 19,801 19,603
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 28,613 26,507 31,026 28,486 33,373 43,101 42,047
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 19,735 20,217 22,733 19,43 21,631 25,687 25,426
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,002 0,003 0,003 0,025 0,076 0,174 0,199
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,003 0,003 0,004 0,007 0,01 0,014 0,017
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,004 0,006
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,025 0,023 0,021 0,024 0,021 0,017 0,017
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,498 0,46 0,481 0,469 0,456 0,436 0,429

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 112 145 149 154 172 178 224
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,498 0,533 0,554 0,546 0,583 0,562 0,663
3- Atıf Sayısı 1003 1194 1036 739 1523 1163 664
4- Atıf Puanı 4,458 4,39 3,851 2,621 5,163 3,669 1,964
5- Q1 Yayın Sayısı 18 29 31 35 26 42 58
6- Q1 Yayın Oranı 16,364 20,714 21,678 22,876 15,57 24,14 25,55
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 111 163 153 162 173 203 273
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,493 0,599 0,569 0,574 0,586 0,64 0,808
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 0,81 0,88 1,06 0,99 0,89 0,96 0,98
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 14 37 27 40 40 39 55
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 12,6 22,7 17,6 24,7 23,1 19,2 20,1
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 1 4 1
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 0,6 2,3 0,5
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 12 18 15 18 17 22 21
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 10,8 11 9,8 11,1 9,8 10,8 7,7
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 7 12 21 23 17 25 35
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 6,8 7,8 14,7 15 10,4 12,8 13,6
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 2 3 3 3 9 1 2
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,009 0,011 0,011 0,011 0,031 0,003 0,006
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 30,84 714319,68
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı 2 2
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 1
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) 1 3
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller)
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 2,169 1,412 3,833 2,071 5,99 13,274 13,479
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 0,182 0,162 0,186 0,291 0,451 0,757 0,929

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 342 8688 2350
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 782 1237 1146