ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 1407 1587 2049 1468 1915 2173 1726 1575
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 4250 5508 6445 6997 6765 4709 3237 3125
20- Doktora Öğrenci Sayısı 1273 1555 1562 1813 1779 1821 1615 1673
21- Toplam Öğrenci Sayısı 48552 52321 54462 56347 54737 52099 49293 47173
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 295 268 379 479 5396 652 6083 2544
31- Öğretim Üyesi Sayısı 989 1041 1010 1028 1025 1046 1068 1060
32- Öğretim Elemanı Sayısı 2166 2231 2188 2180 2219 2252 2296 2261
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 20,151 21,721 21,588 24,223 11,504 12,521 12,521 13,084

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 60 63 67 64 62 154,8 63,18 59,1
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 85 88 90 94 63 67,02 58,8 54,3
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 40 44 47 47 62 64,75 59,95
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 90 92 92 93 95 72,9 74,41 79,36
5- SCIMAGO 616 631 623 695 704 733 740 691
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması 729 1036 1069 1047 1303 1329 1301 1280
8- URAP Türkiye Sıralaması 22 19 21 24 21 23 20 23
9- Webometrics 1117 1261 1325 1268 1938 2006 1166 1280
10- Times Higher Education (THE) 1001 1001 1001 1201 1501
11- QS 701 700 900 900 1201 1401
12- USNEWS 700 742 826 815 847 947 1132
13- NTU 775 751
14- ARWU
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 22 28 31 27 44 28 26 29
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 25 44 59
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 1 1 17 13
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 136 101 71 51 74 62 2 1
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 41 36 29 28 99 41 71 164
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 54 19 10 39 23 38 15 62
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 31 18 22 43 29 61 34

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 0,77 0,78 0,8 0,87 0,93 0,93 0,93 0,98
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,008 0,007 0,007 0,009 0,01
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı 0,002 0,003 0,004 0,013 0,014 0,014 0,014 0,016
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı 3 3 3 6 4 8 8 8
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı 3 3 3 3
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı 1 1 1 1 2 6 7 10
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 40 56 364 751
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 14,98 14,74 16,79 17,57 17,5 14,74 12,6
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 1 1 1 2 2 8 13 21
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında)
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı 1 15 22 24
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) 82,5 62 88,89
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,2 0,28 0,24 0,27 0,31 0,28 0,25 0,42
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,18 0,29 0,12 0,18 0,13 0,06 0,25
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı 1502 1244
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 17,115 17,238 18,864 19,065 18,095 16,583 15,372 15,636
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 37,484 36,943 40,866 40,43 39,173 35,704 33,046 33,353
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 22,416 23,452 24,891 25,847 24,667 23,135 21,469 20,864
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,028 0,03 0,037 0,027 0,036 0,044 0,035 0,033
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,03 0,029 0,032 0,033 0,034 0,033 0,035 0,035
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,003 0,003 0,004 0,004 0,014 0,012 0,013 0,012
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,048 0,045 0,042 0,042 0,053 0,044 0,108 0,109
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 1,136 1,076 1,07 1,043 1,273 0,956 2,227 2,271

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 671 762 730 831 954 979 1132 1089
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,678 0,732 0,723 0,808 0,931 0,936 1,06 0,975
3- Atıf Sayısı 15175 13860 13044 12213 11349 9849 7041 6077
4- Atıf Puanı 11,716 7,159 5,871 4,484 8,876 6,83 5,966 3,552
5- Q1 Yayın Sayısı 162 211 215 213 261 232 270 301
6- Q1 Yayın Oranı 24,85 29,06 31,2 26,43 28,59 24,17 24,17 28,32
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 821 901 886 996 1049 1096 1256 1324
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,83 0,866 0,877 0,966 1,014 1,039 1,171 1,277
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 1,27 1,1 1,2 1,37 1,09 1,02 1,09 0,88
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 224 255 253 334 292 342 363 430
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 27,3 28,3 28,6 33,5 27,8 31,2 28,9 32,5
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 12 7 3 17 9 10 16 15
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 1,5 0,8 0,3 1,7 0,9 0,9 1,3 1,1
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 109 106 114 151 124 120 118
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 13,3 11,8 12,9 15,2 11,8 10,9 9,4 9,1
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 148 175 193 228 217 195 225 207
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 19,4 20,8 23,9 24,8 22,4 18,6 18,8 16,3
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 21 20 10 21 13 17 21
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,02 0,02 0,01 0,02 0,012 0,016 0,02
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 4790550 2200928,12 2059811,69 5496695 12180464,87 5076313 6619289 5453564
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı 7 8 11 2
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 15 21 22 30 36 53
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç)
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) 4
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 3,244 3,698 4,634 5,1 3,32 2,505 2,254 2,271
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 1,572 1,5 1,795 1,731 1,777 1,544 1,566 1,578

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 2 32 23 6
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 450 830 850 850 694 90 280 462
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 500 800 900 843 733 77 2400 1500