DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 107 256 336 360 650 862 1760 2100
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 1564 1991 2286 2463 2273 1602 1973 2065
20- Doktora Öğrenci Sayısı 154 206 234 291 337 370 387 423
21- Toplam Öğrenci Sayısı 20087 23862 27361 29187 26678 27303 28142 28659
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 3457 4746 2495 1260 3770
31- Öğretim Üyesi Sayısı 410 468 469 516 546 570 591 605
32- Öğretim Elemanı Sayısı 958 1057 1061 1138 1203 1229 1268 1301
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 6,41 5,852 6,648 5,069 9,806 9,4 9,4 10,063

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 41 47 38 36,11 22,22 56,25 68,75 56,25
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 56 50 50 66,66 33,33 54,55 78,79 82,35
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 42,86 57,14 61,54 38,46 30,76
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 86 62 58 71,43 36,66 61,12 77,78 72,22
5- SCIMAGO 774 777 765 685
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması 1721 1794 1870 1926 1996 1988 1893 1857
8- URAP Türkiye Sıralaması 49 53 48 52 51 55 49 63
9- Webometrics 3645 5132 5528 5635 3221 2250 2222 2171
10- Times Higher Education (THE) 1001 1001 801
11- QS
12- USNEWS 1781
13- NTU
14- ARWU
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 38 35 47 45
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 25 33 25 25 25
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 13 9 10 8 20 18 16 18
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 35 15 51 15 27 7 7 8
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 3 3 4 17 2 3
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 16 10 10 25 18 2 1

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 1 0,8 0,88 0,88 0,9
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı 4 5 5 5 5 7 8 8
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı 2 2 3 3 3 3 3 3
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı 2 4 2 3 3 3 3 3
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 150 89 92
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 28 25 24,54 23,34
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 1
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) 12 33 25 25 25
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak)
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,29 0,35 0,21 0,25 0,3 0,3 0,29 0,42
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı 213
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 13,527 15,133 17,552 17,59 16,8 17,127 16,451 16,284
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 31,607 34,179 39,708 38,793 37,015 36,928 35,296 35,017
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 20,968 22,575 25,788 25,648 22,176 22,216 22,194 22,028
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,005 0,009 0,012 0,013 0,024 0,031 0,061 0,073
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,009 0,009 0,01 0,013 0,014 0,014 0,015 0,015
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,008 0,009 0,008 0,011 0,011 0,011 0,009 0,009
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,033 0,029 0,027 0,028 0,028 0,026 0,025 0,026
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,813 0,735 0,73 0,663 0,625 0,599 0,573

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 257 281 246 246 356 396 438 482
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,627 0,6 0,525 0,477 0,652 0,695 0,741 0,76
3- Atıf Sayısı 3188 3406 3506 3619 3532 3667 3503 3589
4- Atıf Puanı 4,041 4,726 3,198 1,535 4,766 4,211 5,311 3,759
5- Q1 Yayın Sayısı 23 49 35 43 62 110 124 160
6- Q1 Yayın Oranı 9,09 18,56 15,49 18,45 17,97 28,57 28,51 33,61
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 356 398 340 380 470 490 585 700
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,866 0,85 0,723 0,734 0,828 0,858 0,975 1,169
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 0,6 0,8 0,84 0,95 0,92 1,25 1,63 1,18
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 35 50 72 85 80 85 144 185
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 9,8 12,6 21,2 22,4 17 17,3 24,6 26,4
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 1 3 1
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 1,9 0,5 0,1
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 12 31 32 34 44 72 101
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 3,4 7,8 9,4 8,9 9,4 14,7 17,3 13,6
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 17 25 21 33 38 64 101 122
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 5,1 7 7,1 10,4 9,3 13,9 18,7 18,8
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 8 9 14 5 5 4 7 5
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,02 0,019 0,03 0,01 0,009 0,007 0,012 0,008
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 65907,92 209935,86 483524,4 418742
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı 2 4 15
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 10 11 11 12 9 11
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) 6
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) 6
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 3,278 3,594 4,203 3,986 2,755 3,065 3,039 2,969
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 0,502 0,5 0,62 0,653 0,678 0,679 0,716 0,699

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 18 49 42
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 624 1728 31708 2982 3509 6192 512 793
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 1331 3487 2886 649