FIRAT ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 351 409 557 1916 1831
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 3457 3814 4115 3596 2722 3196
20- Doktora Öğrenci Sayısı 756 738 842 929 991 981
21- Toplam Öğrenci Sayısı 38588 40934 42400 41667 42111 40977
27- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 4390 2989
29- Öğretim Üyesi Sayısı 878 926 899 933 958 970
30- Öğretim Elemanı Sayısı 1709 1741 1776 1846 1931 1962

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 40 60 85 90 67,08
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 35 65 75 90 68,64
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 95 51,2
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 40 65 90 90 72,26
5- SCIMAGO 586 614 614 679 709 749
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması 1055 1020 1075 1194 1168 1200
8- URAP Türkiye Sıralaması 30 22 23 25 22 24
9- Webometrics 1420 1567 1595 1618 1590 1368
10- Times Higher Education (THE)
11- QS
12- QS Avrupa ve Orta Asya Sıralaması 201 191 201 231
13- USNEWS 999 1130 1140 1228 1372
14- NTU
15- ARWU 950
16- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 45 37 49 36 35 38
18- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 1 3 16
19- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 1
23- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 58 30 56 56 36
24- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 138 194 168 86 69 42
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 4 1 1 2
26- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 20 63 41 55 25 10

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 0,85 0,87 0,88 0,98 1 0,93
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,001 0,001 0,001
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı 0,001 0,001 0,001
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı 6 6 6 6 9 9
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı 4 4 4 2 4 4
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı 3 3 3 2 3 3
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 24 45 25 51
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 25,3 24,21 24,44 20,54 20,39
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 10 7 8 8 9 8
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) 16
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı 508
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak)
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,15 0,19 0,22 0,27 0,19 0,3
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 17,782 18,21 18,654 18,578 17,726 16,934
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 34,613 34,237 36,852 36,758 35,73 34,253
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 22,579 23,512 23,874 22,572 21,808 20,885
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,009 0,01 0,013 0,046 0,045
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,02 0,018 0,02 0,022 0,024 0,024
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005 0,004
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,04 0,037 0,038 0,075 0,075 0,087
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,898 0,866 0,907 1,7 1,642 1,821

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 524 592 543 646 738 882
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,597 0,639 0,604 0,692 0,77 0,909
3- Atıf Sayısı 4644 4480 3998 3242 1553 3658
4- Atıf Puanı 6,454 5,377 4,865 4,187 3,059 3,771
5- Q1 Yayın Sayısı 59 83 94 109 148 257
6- Q1 Yayın Oranı 11,456 14,385 17,939 17,085 20,442 29,17
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 656 759 758 813 1005 1023
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,747 0,82 0,843 0,871 1,049 1,055
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 0,83 0,85 1,12 1,23 1,27 2,03
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 102 154 161 199 221 303
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 15,5 20,3 21,2 24,5 22 29,6
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 1 1 2 3 2 3
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,3
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 53 71 100 133 148 225
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 8,1 9,4 13,2 16,4 14,7 22
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 58 61 79 84 107 152
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 9,8 8,8 12,4 11,6 13,6 16,1
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 123 120 117 19 19 23
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,14 0,13 0,13 0,02 0,02 0,024
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 2161396 7008922,27
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı 2 1
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 28 14 17 29 23 25
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) 1
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller)
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 3,509 3,538 3,969 3,567 2,563 2,696
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 0,861 0,797 0,937 0,996 1,034 1,011

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 4
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 774 1510 1688 692 2567 4810
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 303 1313