HARRAN ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 276 571 1267 2844 3072 3104 2701 2230
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 1522 1956 2536 2661 2449 1726 1656 1553
20- Doktora Öğrenci Sayısı 142 165 175 241 305 370 402 444
21- Toplam Öğrenci Sayısı 20561 22013 23145 24403 25565 25701 26004 24692
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 5854 2881 5047 3100
31- Öğretim Üyesi Sayısı 445 458 472 525 539 563 577 582
32- Öğretim Elemanı Sayısı 971 1012 1032 1087 1147 1182 1167 1196
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 6 5,886 4,92 4,725 4,846 4,925 4,925 5,213

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 60 70 75 77 65 65 71,68 61,76
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 50 60 70 91 55 55 77 63,95
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 50 60 65 77 82 85 82,64 79,41
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 60 70 75 81 90 78 100 92,4
5- SCIMAGO 633 663 661 721 739 760 764 687
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması 1640 1792 2021 2073 2289 2234 2062 2004
8- URAP Türkiye Sıralaması 55 51 62 65 69 62 58 56
9- Webometrics 2697 2278 2351 2283 1912 1993 2023 1964
10- Times Higher Education (THE)
11- QS
12- USNEWS 1653
13- NTU
14- ARWU
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 8 3 33 35 11
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 3 1 3 3
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 66 37 40 32 17 21 14
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 37 21 12 8 16 17 7
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 2 2 2 2 1 41
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 13 17 9 29 2 19 19

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 1 1 1 1 1 1 1 1
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı 1 1 2 4 7
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 34 65 62 104 76 205
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 21,099 13,91 26,1 28,1 28,66 25
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 1 1 2 2 2 2 3 3
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında)
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı 3 3
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) 62,5 54,35 52,26
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,14 0,14 0,13 0,21 0,18 0,26 0,32
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı 276
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 13,809 13,626 14,97 14,83 14,384 14,214 13,076 12,788
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 30,133 30,109 32,731 30,705 30,609 29,842 26,447 26,278
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 21,175 21,752 22,427 22,45 22,289 21,744 22,283 20,645
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,013 0,025 0,052 0,112 0,118 0,119 0,109 0,09
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,008 0,008 0,01 0,012 0,014 0,015 0,018 0,018
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,007 0,01 0,016 0,009 0,004 0,004 0,006 0,006
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,041 0,038 0,035 0,032 0,03 0,03 0,031 0,03
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,919 0,854 0,814 0,744 0,684 0,651 0,648 0,626

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 250 244 218 260 350 402 429 458
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,562 0,533 0,462 0,495 0,649 0,714 0,744 0,747
3- Atıf Sayısı 2906 2535 2426 2347 2774 3546 3467 3489
4- Atıf Puanı 3,488 2,434 2,201 1,343 3,853 4,298 5,444 4,048
5- Q1 Yayın Sayısı 20 22 33 27 61 81 93 97
6- Q1 Yayın Oranı 8,16 9,52 15,71 10,67 17,78 20,35 21,83 21,65
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 329 305 287 315 420 441 535 572
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,739 0,666 0,608 0,6 0,759 0,774 0,92 0,978
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 0,57 0,58 0,73 0,78 1,03 1,75 1,35 1,77
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 55 42 48 54 77 122 114 138
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 16,7 13,8 16,7 17,1 18,3 27,7 21,3 24,1
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 2 1 2 1 1 1
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 0,7 0,6 0,2 0,2 0,2
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 12 8 22 20 48 77 77
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 3,6 2,6 7,7 6,3 11,4 17,5 14,4 13,6
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 13 19 24 27 41 58 59 83
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 4,1 6,6 9,1 9,1 10,7 13,8 11,8 15,3
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 4 9 14 5 11 6 4 5
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,009 0,02 0,03 0,01 0,02 0,011 0,007 0,009
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 5890480,54 1276413,46 1384045,2 2,013
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı 3 2 8 6
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 4 2 5 5 8 10 15 15
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) 1
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) 1 1
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 2,838 3,467 4,394 3,899 2,876 2,709 2,478 2,457
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 0,371 0,382 0,511 0,581 0,686 0,714 0,769 0,763

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 9 300
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 160 836 666 3160 1600 15107 4684 2051
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 1200 819 672 609