HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 164 198 200 236 317 385 386 544
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 1181 1691 1749 2363 1314 1111 870 890
20- Doktora Öğrenci Sayısı 75 80 108 177 222 250 288 299
21- Toplam Öğrenci Sayısı 4542 6263 7638 9041 7931 7417 7107 7249
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 238 221 230 419 336 355 331 400
31- Öğretim Üyesi Sayısı 106 128 145 162 177 172 162 166
32- Öğretim Elemanı Sayısı 190 231 255 283 313 297 288 273
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 33
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 70
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 89
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 70
5- SCIMAGO 788 772 709
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması
8- URAP Türkiye Sıralaması 132 124 115 112 110 85
9- Webometrics 13886 5884 6713 6596 3309 3271 3286 2978
10- Times Higher Education (THE)
11- QS
12- USNEWS
13- NTU
14- ARWU
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 41 42 27 31 34 50
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 1 1 1 8 19
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 1 1 1 9 15
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 1
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 1 30
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 2 2 4
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 5 8 6 10 15 3 2 16

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 0,805 0,767 1 1 0,837 0,864 1 1
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,004 0,002 0,001 0,001
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı 1 2 2 2 3
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı 1 2 2 2 2
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 323 323 77 142
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 13,303 14,3
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 4 6 7
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında)
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı 5 8 5 10 17
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) 80 80 90 95 95 95
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı 173 238 412 1018 1100 1721
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 28,921 30,883 30,937 25,834 21,696 21,822 22,299 23,608
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 51,84 55,734 54,407 45,13 38,367 37,68 39,642 38,825
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 23,905 27,113 29,953 31,947 25,339 24,973 24,677 26,553
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,029 0,026 0,024 0,03 0,043 0,054 0,053 0,075
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,014 0,014 0,021 0,028 0,034 0,041 0,041 0,041
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,021 0,017 0,035 0,032 0,029 0,024 0,028 0,029
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,015 0,011 0,023 0,03 0,038 0,038 0,039 0,039
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,442 0,368 0,761 0,841 0,891 0,919 0,983 1,04

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 33 39 65 75 69 88 128 164
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,311 0,305 0,448 0,463 0,39 0,512 0,79 0,964
3- Atıf Sayısı 354 409 490 593 665 649 893 1164
4- Atıf Puanı 2,226 1,484 2,138 1,512 2,774 2,448 4,907 4,53
5- Q1 Yayın Sayısı 9 7 13 15 17 27 49 49
6- Q1 Yayın Oranı 27,27 18,92 21,67 20,83 24,64 31,03 38,89 30,63
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 52 56 84 107 105 125 167 218
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,491 0,438 0,579 0,66 0,588 0,698 1,043 1,398
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 0,81 0,79 1,16 0,81 1,02 0,86 1,59 1,58
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 16 20 49 47 47 51 53 80
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 30,8 35,7 58,3 43,9 44,8 40,8 31,7 36,7
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 3 1 3
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 0,7 2,8 1 1,4
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 5 6 10 9 11 10 27
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 9,6 10,7 11,9 8,4 10,5 8 16,2 19,7
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 6 5 13 9 10 16 33 42
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 15,4 10,4 17,8 9 10,4 15 21,7 20,2
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 12 10 13 14 18 23 15 10
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,113 0,078 0,09 0,086 0,102 0,134 0,093 0,06
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 1433600 2848000 5044800 5704800 5496200 4201600 4510040,72 1282584000
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı 2 6 3 5 3 7
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 12 11 18 14 14 15 14 14
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) 1 1
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller)
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 6,462 7,367 7,572 6,648 5,373 4,25 4,611 4,5
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 0,755 0,844 1,221 1,37 1,412 1,674 1,846 1,801

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 47 82 66 63 62 118 179 292
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 3385 3091 3833 8668 12304 3155 6389 7371
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 27676 5171 7173 6221