İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 110 80 108 40 453 673 1133 1547
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 2242 3207 4471 3426 2700 1601 1802 1842
20- Doktora Öğrenci Sayısı 137 162 170 226 235 256 242 234
21- Toplam Öğrenci Sayısı 15259 17908 19951 17481 13696 12496 12207 12892
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 778 854 1584 3104 1804 713 1203 2241
31- Öğretim Üyesi Sayısı 186 202 197 214 231 204 223 243
32- Öğretim Elemanı Sayısı 397 437 435 490 469 417 423 480
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 0,957 0,867 0,885 1,027 1,756 1,777 1,777 1,045

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 60 78 78 71
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 50 67 67 83
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 63 63 75 87
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 50 50 100 100
5- SCIMAGO 827 780
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması 2758 2922
8- URAP Türkiye Sıralaması 118 119 117 107 101 85 80 113
9- Webometrics 5895 5774 6374 3631 3313 3103 3471 3597
10- Times Higher Education (THE)
11- QS
12- USNEWS
13- NTU
14- ARWU
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 13 3 7 12 122
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 1 1 3 1 1
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 176 70 6 3 12 15 17 7
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 10 11 6 10 28 3 16
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 19 14 28 21 16 2 3 13

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 1 1 1 1 0,97 0,99 1 1
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,001 0,002 0,003 0,006 0,011 0,008 0,013 0,023
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı 0,007 0,007 0,007 0,004 0,002 0,001 0,001 0,002
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 139 100 421 522 352
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 15,36 14,84 16,11 11,7 13,31 13,52 15,7 14
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) 1
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı 104 130 98
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) 90 89 87,69 90,39
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı 500 749 749 742
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 23,642 24,323 26,246 18,559 15,07 16,257 16,314 14,377
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 50,462 52,619 57,954 42,495 30,597 33,23 30,946 28,399
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 38,436 40,979 45,864 35,676 29,203 29,966 28,858 26,858
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,006 0,004 0,006 0,003 0,037 0,055 0,088 0,12
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,01 0,009 0,012 0,017 0,021 0,02 0,018 0,018
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,005 0,009 0,011 0,01 0,013 0,012 0,009 0,008
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,017 0,015 0,015 0,018 0,019 0,026 0,029 0,021
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,718 0,645 0,618 0,518 0,507 0,772 0,887

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 34 63 64 69 118 107 112 87
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,183 0,312 0,325 0,322 0,511 0,525 0,502 0,325
3- Atıf Sayısı 561 837 975 912 942 913 813 671
4- Atıf Puanı 3,489 3 2,477 1,327 3,29 3,245 3,296 1,807
5- Q1 Yayın Sayısı 6 27 38 34 62 50 62 29
6- Q1 Yayın Oranı 17,65 44,26 66,67 51,52 54,39 47,17 55,86 34,52
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 88 109 92 103 130 131 125 113
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,473 0,54 0,467 0,481 0,558 0,637 0,565 0,465
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 1,52 0,84 0,91 0,67 0,78 1,05 0,9 0,57
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 48 39 40 42 54 52 53 22
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 54,5 35,8 43,5 40,8 41,5 39,7 42,4 19,5
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 1 1
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 1 0,9
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 21 10 10 5 9 12 11
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 23,9 9,2 10,9 4,9 6,9 9,2 8,8 4,4
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 37 26 33 37 48 37 55 20
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 52,9 33,8 54,1 48,7 44,9 32,5 48,7 21,1
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 1 5 3 4 2 2 1
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,005 0,025 0,015 0,019 0,009 0,01 0,004
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 230000 65131,67 30762,55 405116,13 228853 4112123,97 392120
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç)
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) 1 3 1 1 2
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 4,392 6,015 8,269 9,061 5,511 6,162 4,906 4,502
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 0,871 0,842 1,147 1,098 1,108 1,186 1,049 0,963

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 1 11 1 25
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 89 97 192 210 511 169 1045 2830
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 1506 1321 1453 2766 7077 1292 284 5630