İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 110 80 108 40 453 673 1133
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 2242 3207 4471 3174 1601 1802 1842
20- Doktora Öğrenci Sayısı 162 170 226 235 256 242 234
21- Toplam Öğrenci Sayısı 16943 18687 18526 14170 12354 12207 12892
27- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 778 854 1584 3104 1804 713 1203
29- Öğretim Üyesi Sayısı 186 202 197 214 231 204 223
30- Öğretim Elemanı Sayısı 397 437 435 490 469 417 423
32- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 0,957 0,867 0,885 1,027 1,756 1,777 1,683

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 60 78 78
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 50 67 67
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 63 63 75
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 50 50 100
5- SCIMAGO 827
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması 2758 2922
8- URAP Türkiye Sıralaması 118 119 117 107 101 85 80
9- Webometrics 5895 5774 6374 3631 3313 3103 3471
10- Times Higher Education (THE)
11- QS
12- QS Avrupa ve Orta Asya Sıralaması
13- USNEWS
14- NTU
15- ARWU
16- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi
18- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 13 3 7 12
19- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 1 1 3 1
23- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 17 13 3 13 9 17 7
24- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 38 44 49
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 10 11 6 10 28 3
26- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 19 14 28 21 16 2 3

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 1 1 1 1 0,97 0,99 1
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,001 0,002 0,003 0,006 0,011 0,008 0,013
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı 0,007 0,007 0,007 0,004 0,002 0,001 0,001
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 139 100 421 522
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 15,36 14,84 16,11 11,7 13,31 13,52 15,7
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında)
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı 104 130
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) 90 89 87,69
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı 500 749 749
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 23,642 24,323 26,246 18,559 15,07 16,257 16,314
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 50,462 52,619 57,954 42,495 30,597 33,23 30,946
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 42,678 42,762 42,589 28,918 26,341 29,273 30,478
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,006 0,004 0,006 0,003 0,037 0,055 0,088
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,01 0,009 0,012 0,017 0,021 0,02 0,018
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,005 0,009 0,011 0,01 0,013 0,012 0,009
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,017 0,015 0,015 0,018 0,019 0,026 0,029
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,718 0,645 0,618 0,518 0,507 0,772 0,887

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 34 63 64 69 118 107 112
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,183 0,312 0,325 0,322 0,511 0,525 0,502
3- Atıf Sayısı 649 606 488 284 760 662 735
4- Atıf Puanı 3,489 3 2,477 1,327 3,29 3,245 3,296
5- Q1 Yayın Sayısı 6 27 38 34 62 50 62
6- Q1 Yayın Oranı 17,65 44,26 66,67 51,52 54,39 47,17 55,86
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 88 109 92 103 129 130 126
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,473 0,54 0,467 0,481 0,558 0,637 0,565
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 1,52 0,83 0,91 0,68 0,78 1,06 0,96
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 48 39 40 42 54 52 52
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 54,5 35,8 43,5 40,8 41,9 40 41,3
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 1
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 1
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 21 10 9 5 9 14 12
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 23,9 9,2 9,8 4,9 7 10,8 9,5
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 37 26 33 37 48 37 55
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 52,9 33,8 54,1 48,7 45,3 32,5 47,8
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 1 5 3 4 2 2 1
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,005 0,025 0,015 0,019 0,009 0,01 0,004
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 230000 65131,67 30762,55 405116,13 228853 4112123,97 392120
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç)
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) 1 3 1 1 2
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 4,392 6,015 8,269 9,061 5,511 6,162 4,906
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 0,871 0,842 1,147 1,098 1,108 1,186 1,049

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 1 11 1 25
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 89 97 192 210 511 169 1045
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 1506 1321 1453 2766 7077 1292 284