MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 654 556 652 627 682 684
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 3598 4228 4874 3430 2431 2693
20- Doktora Öğrenci Sayısı 573 539 564 501 545 543
21- Toplam Öğrenci Sayısı 48692 52824 54082 48464 47472 46755
27- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 2222 2234 2103 7823 4794 4287
29- Öğretim Üyesi Sayısı 694 734 685 731 746 739
30- Öğretim Elemanı Sayısı 1571 1651 1546 1643 1715 1766
32- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 61,414 56,675 56,086 60,314 58,317 6,816

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 58 60 50 87 89 74
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 72 55 55 69 76 65
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 67 67 67 95 77 86
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 37,5 50 75 89 85 82
5- SCIMAGO 643 658 649 721 723 757
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması 1517 1530 1438 1468 1496 1758
8- URAP Türkiye Sıralaması 45 41 39 43 43 44
9- Webometrics 2678 2967 6455 5555 3440 3309
10- Times Higher Education (THE)
11- QS
12- QS Avrupa ve Orta Asya Sıralaması 251 251 251 301
13- USNEWS
14- NTU
15- ARWU
16- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi
18- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 1 12 20 25
19- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 1 10 15
23- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 45 34 46 44 72 51
24- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 134 99 145 33 152
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 8 4 30 2 16
26- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 34 20 31 38 28 3

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 1 1 1 1 1 1
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,007 0,007 0,007 0,006 0,006 0,002
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı 0,002 0,001 0,002 0,003 0,002 0,001
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı 3 3 3 3 3 1
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı 2 2 2 2 5
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 275 425 224 460
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 25,53 26,14 24,82 19,62 24 24
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 7 7 7 7 11 11
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) 5
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı 7 7 7 9 11 42
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) 66 85,3 92,3
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,23 0,3 0,25 0,27 0,24 0,27
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 17,939 18,77 21,755 19,987 18,908 18,487
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 40,608 42,219 49,101 44,923 43,469 44,179
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 30,994 31,995 34,982 29,497 27,68 26,475
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,013 0,011 0,012 0,013 0,014 0,015
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,012 0,01 0,01 0,01 0,011 0,012
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,004 0,005 0,005 0,004 0,006 0,006
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,027 0,025 0,024 0,027 0,028 0,03
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,85 0,796 0,836 0,797 0,766 0,797

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 399 385 341 345 394 444
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,575 0,525 0,498 0,472 0,524 0,589
3- Atıf Sayısı 4016 2632 1945 1103 3087 2465
4- Atıf Puanı 6,603 5,699 4,182 2,59 1,684 1,853
5- Q1 Yayın Sayısı 82 62 43 60 82 99
6- Q1 Yayın Oranı 21,299 16,489 13,11 18,237 21,52 22,65
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 489 491 434 428 436 520
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,703 0,666 0,632 0,576 0,583 0,719
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 0,87 0,83 0,98 0,77 1,22 0,93
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 86 82 63 77 79 119
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 17,6 16,7 14,5 18 18,1 22,9
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 1 6 5 4 2
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 0,2 1,4 1,2 0,9 0,4
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 35 31 35 34 50 52
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 7,2 6,3 8,1 7,9 11,5 10
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 63 47 32 54 60 62
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 13,5 10,2 8,1 13,4 14,8 12,6
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 14 7 7 7 15 9
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,012
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 87312,88 92523,5 222555,11 230126,16 59503,83 1332975,49
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı 1 3
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 7 89 13 15
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) 2
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) 8
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 3,862 4,158 5,356 3,813 2,322 2,66
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 0,826 0,734 0,823 0,685 0,731 0,735

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 50 67 235 65 46
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 1571 1631 1638 1586 778 702
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 767 620 1328 1186 590 297