PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 508 571 618 565 657 787 943 773
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 3573 3782 4035 3650 2821 2033 2084 1816
20- Doktora Öğrenci Sayısı 546 608 650 687 660 716 720 733
21- Toplam Öğrenci Sayısı 47867 52557 57377 58765 54556 50458 49667 43938
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 2026 2415 2649 7490 6523 4914 4999 4910
31- Öğretim Üyesi Sayısı 855 881 778 913 974 1009 1040 1048
32- Öğretim Elemanı Sayısı 1967 1995 1864 1988 2118 2189 2218 2300
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 16,62 15,23 14,708 15,905 6,824 1,582 1,874 2,119

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 63 73 57 51 114,5 155,82 82 67,5
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 142 146 73 69 119,81 128,81 51 38,6
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 127 162 42 48 87,8 61,22 30 48
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 154 141 58 56 162,25 108,39 38,57 36,6
5- SCIMAGO 618 618 644 706 743 777 781 719
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması 1367 1409 1442 1463 1523 1625 1669 1792
8- URAP Türkiye Sıralaması 44 37 36 40 44 43 41 47
9- Webometrics 882 1596 1785 1771 4490 1622 1810 1869
10- Times Higher Education (THE)
11- QS
12- USNEWS 1249 1424 1941
13- NTU
14- ARWU
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 42 34 27 32 33 41 37 47
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 1 10 16 216 124 95
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 1 4 7 62 76
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 475 224 93 91 72 49 10 43
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 126 51 70 39 190 107 161 175
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 36 36 10 37 84 84 18 60
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 108 71 75 71 55 55 18 42

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 1 1 1 1 1 1 1 1
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,001 0,001 0,002 0,003 0,003 0,004 0,009 0,007
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,003 0,004 0,004
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı 7 7 8 8 8
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı 1 1 1 1 1
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı 4 4 6 6 3
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 61 70 41 54 73
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 31,7 33,4 32,18 32,39 32,88 31,62 30,79 30,02
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 4 6 6 10 13 13 8 8
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) 36 10
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı 1 5 6 4 1 15 136 170
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) 39,5 21,8 42,7 50,6
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,33 0,35 0,28 0,28 0,32 0,32 0,28 0,49
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,02 0,27
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı 2807 47 74 64
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 17,96 18,984 21,43 19,876 18,263 17,309 14,661 14,187
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 41,318 42,989 51,343 43,278 39,714 37,552 31,268 31,135
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 24,335 26,344 30,782 29,56 25,758 23,051 22,393 19,103
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,01 0,01 0,01 0,01 0,012 0,016 0,021 0,018
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,012 0,011 0,012 0,012 0,014 0,014 0,017 0,017
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,001 0,003 0,004 0,004 0,007 0,004 0,003 0,002
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,031 0,027 0,025 0,027 0,027 0,029 0,032 0,032
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,817 0,784 0,797 0,736 0,681 0,651 0,635

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 443 516 383 373 453 544 564 562
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,518 0,586 0,492 0,409 0,465 0,539 0,542 0,51
3- Atıf Sayısı 6087 6527 6108 5064 3891 3483 2999 2833
4- Atıf Puanı 4,946 4,474 2,661 1,286 3,091 2,378 2,614 1,823
5- Q1 Yayın Sayısı 66 86 78 73 73 82 104 125
6- Q1 Yayın Oranı 15,42 17,37 21,37 20,51 16,94 15,24 18,74 23,36
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 590 646 512 516 607 692 751 842
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,69 0,732 0,658 0,564 0,617 0,668 0,721 0,771
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 0,8 0,87 0,78 0,74 0,72 0,78 0,8 0,82
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 102 105 86 81 87 91 78 117
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 17,3 16,3 16,8 15,7 14,3 13,2 10,4 13,9
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 4 1 5 1 2 4 3 4
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 0,7 0,2 1 0,2 0,3 0,6 0,4 0,5
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 44 49 32 36 35 52 50
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 7,5 7,6 6,3 7 5,8 7,5 6,7 7,6
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 63 74 50 52 57 70 76 111
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 11,4 12,2 10,7 11,1 10,7 11,1 11 14,7
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 9 9 39 46 29 20 15 10
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,011 0,01 0,05 0,05 0,03 0,02 0,014 0,01
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 22164,9 295255,5 289776,15 123182,26 373532,59 10853453,63 5249808,35 13137054,64
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı 4 5 2 2 29 2
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 12 14 8 19 17 17 18 27
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) 1 2 2 2
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) 9 6 1 3 2
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 3,48 3,637 4,454 3,033 1,868 1,769 1,597 1,585
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 0,711 0,738 0,883 0,723 0,735 0,714 0,705 0,699

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 1 3 80 31
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 2472 3592 6624 4260 4360 4033 3501 3434
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 264 476 1309 913 1102 508 440 696