PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 508 571 618 565 657 787
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 3573 3782 4035 2964 2033 2084
20- Doktora Öğrenci Sayısı 608 650 687 660 716 720
21- Toplam Öğrenci Sayısı 52348 57124 59150 54699 52881 49667
27- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 2026 2415 2649 7490 6523 4914
29- Öğretim Üyesi Sayısı 855 881 778 913 974 1009
30- Öğretim Elemanı Sayısı 1967 1995 1864 1988 2118 2189
32- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 16,62 15,23 14,708 15,905 6,824 1,582

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 63 73 57 51 114,5 155,82
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 142 146 73 69 119,81 128,81
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 127 162 42 48 87,8 61,22
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 154 141 58 56 162,25 108,39
5- SCIMAGO 618 618 644 706 743 777
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması 1367 1409 1442 1463 1523 1625
8- URAP Türkiye Sıralaması 44 37 36 40 44 43
9- Webometrics 882 1596 1785 1771 4490 1622
10- Times Higher Education (THE)
11- QS
12- QS Avrupa ve Orta Asya Sıralaması
13- USNEWS 1249 1424
14- NTU
15- ARWU
16- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 42 34 27 32 33 41
18- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 1 10 16 216
19- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 1 4 7
23- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 223 137 135 91 49 10
24- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 489 291 308 39 107 161
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 36 36 10 37 84 84
26- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 108 71 75 71 55 55

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 1 1 1 1 1 1
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,001 0,001 0,002 0,003 0,003 0,004
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,003
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı 7 9 8
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı 1 1 1
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı 4 4 6
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 61 70 41
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 31,7 33,4 32,18 32,39 32,88 31,62
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 4 6 6 10 13 13
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) 36 10
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı 1 5 6 4 1 15
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) 88,7 84,9
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,33 0,35 0,28 0,28 0,32 0,32
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı 2807 47
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 17,96 18,984 21,43 19,876 18,263 17,309
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 41,318 42,989 51,343 43,278 39,714 37,552
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 26,613 28,634 31,733 27,515 24,967 22,689
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,01 0,01 0,01 0,01 0,012 0,016
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,012 0,011 0,012 0,012 0,014 0,014
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,001 0,003 0,004 0,004 0,007 0,004
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,031 0,027 0,025 0,027 0,027 0,029
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,817 0,784 0,797 0,736 0,681 0,651

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 443 516 383 371 451 542
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,518 0,586 0,492 0,406 0,463 0,525
3- Atıf Sayısı 4229 3942 2070 1174 3011 2399
4- Atıf Puanı 4,733 4,602 4,388 2,624 1,304 1,279
5- Q1 Yayın Sayısı 66 86 78 73 75 82
6- Q1 Yayın Oranı 15,421 17,339 21,37 20,563 17,4 15,24
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 590 644 512 514 596 674
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,689 0,729 0,657 0,543 0,584 0,694
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 0,8 0,88 0,78 0,75 0,72 0,8
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 102 105 86 80 85 91
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 17,3 16,3 16,8 15,6 14,3 13,5
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 4 1 5 1 2 4
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 0,7 0,2 1 0,2 0,3 0,6
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 43 49 31 37 32 48
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 7,3 7,6 6,1 7,2 5,4 7,1
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 63 74 51 52 58 69
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 11,4 12,2 10,9 11,1 10,9 10,6
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 9 9 39 46 29 20
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,011 0,01 0,05 0,05 0,03 0,02
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 22164,9 295255,5 289776,15 123182,26 373532,59 10853453,63
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı 4 5 2 2
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 12 14 8 19 17 17
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) 1 2 2 2
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) 9 6 1
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 3,48 3,637 4,454 3,033 1,868 1,769
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 0,711 0,738 0,883 0,723 0,735 0,714

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 1 3
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 2472 3592 6624 4260 4360 4033
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 264 476 1309 913 1102 508