SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 2220 2019 2011
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 9504 6095 2880 2986 2829
20- Doktora Öğrenci Sayısı 1090 1322 1364 1481 1244 1309 1240 1275
21- Toplam Öğrenci Sayısı 60044 66920 72565 82711 44469 41608 42035 38472
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 4473 4364 4069 3923 4904 1395 1363 8464
31- Öğretim Üyesi Sayısı 974 1009 974 1033 840 912 926 946
32- Öğretim Elemanı Sayısı 2153 2303 2138 2246 1743 1837 1912 1935
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 8,057 7,381 7,678 8,983 10,226 5,973 5,973 6,526

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 96 81 81
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 95 82 82
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 92 95 82
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 98 78 82
5- SCIMAGO 630 634 635 700 738 758 775 700
6- Round University Ranking (RUR) 949
7- URAP Dünya Sıralaması 760 1091 1220 1236 1495 1582 1634 1670
8- URAP Türkiye Sıralaması 25 25 26 28 31 30 29 33
9- Webometrics 1004 1432 1594 1665 1583 1638 1761 1819
10- Times Higher Education (THE) 1001 1001 1201 1501
11- QS
12- USNEWS 829 964 1084 1314 1604 1668
13- NTU
14- ARWU
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 28 35 45 30 29 46 39 39
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 33 27 51
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 2 2 15 1 4
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 163 97 46 50 54 61 47 97
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 150 51 124 95 115 47 72 49
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 49 16 17 24 19 2 15 20
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 38 20 31 32 28 4 44 48

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 0,61 0,65 0,71 0,79 0,82 0,88 0,88 100
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,003 0,004 0,003 0,003 0,004
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı 0,001 0,001 0,001
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı 1 6 6 8 8
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı 1 2 2 2
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı 5 5 6
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 15 12 801 118
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 25,34 25,26 24,92 25,76 24,77 17,76 16,9 15,89
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 1 2 2 2 2 1 1 2
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) 19 18
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı 5 26 26
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak)
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,2 0,26 0,24 0,23 0,27 0,3 0,3 0,43
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,24 0,21 0,2 0,2 0,15 0,15 0,28
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı 124942
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 17,084 16,803 18,862 17,993 21,155 20,305 17,502 17,394
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 37,763 38,352 41,403 39,121 43,898 40,9 36,138 35,579
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 27,889 29,058 33,941 36,826 25,513 22,65 21,985 19,882
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,053 0,052 0,052
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,02 0,019 0,02 0,028 0,032 0,029 0,033 0,033
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,006 0,007 0,009 0,01 0,011 0,011 0,009 0,008
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,025 0,022 0,021 0,074 0,055 0,068 0,075 0,073
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,789 0,692 0,734 1,472 1,306 1,553 1,504

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 582 666 534 482 482 522 533 562
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,598 0,66 0,548 0,467 0,574 0,572 0,576 0,548
3- Atıf Sayısı 10838 7745 6961 5913 5124 4720 3913 4147
4- Atıf Puanı 5,056 3,634 2,419 1,419 4,619 3,492 3,76 2,6
5- Q1 Yayın Sayısı 85 96 85 87 90 98 108 129
6- Q1 Yayın Oranı 15,43 15,09 16,73 19,04 19,31 19,33 20,34 23,37
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 773 854 671 588 632 627 683 802
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,793 0,846 0,689 0,568 0,745 0,677 0,735 0,848
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 0,84 0,82 0,73 0,79 0,81 1,08 1,05 1,33
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 103 113 92 120 116 125 164 167
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 13,3 13,2 13,7 20,4 18,4 19,9 24 20,8
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 1 2 1 4 1 9 4
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 0,1 0,2 0,1 0,7 0,2 1,3 0,5
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 64 53 54 46 45 64 71
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 8,3 6,2 8 7,8 7,1 10,2 10,4 10,2
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 55 64 59 74 63 58 76 111
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 7,8 8,2 9,7 13,9 11,4 10 12,1 14,6
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 29 20 29 10 11 11 15
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,03 0,02 0,03 0,01 0,012 0,012 0,016
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 2937438,34 3160110,04 5340070,795
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı 9 5 6 6 4 1 3
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 20 15 15 11 22 17 18
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç)
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller)
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 4,51 2,746 2,846 2,641 2,586
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 1,357 1,352 1,521 1,204 1,558 1,36 1,377 1,348

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 7 18 19
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 100 42 1534
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 305 239 7208 8257