SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 2220 2019
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 6157 2880 2986 2635
20- Doktora Öğrenci Sayısı 1322 1364 1481 1244 1309 1240 1275
21- Toplam Öğrenci Sayısı 66920 72565 73207 44531 41288 42035 38278
27- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 4473 4364 4069 3923 4904 1395 1363
29- Öğretim Üyesi Sayısı 974 1009 974 1033 840 912 926
30- Öğretim Elemanı Sayısı 2153 2303 2138 2246 1743 1837 1912
32- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 8,057 7,381 7,678 8,983 10,226 1,688 1,857

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 96 81
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 95 82
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 92 95
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 98 78
5- SCIMAGO 630 634 635 700 738 758 775
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması 760 1091 1220 1236 1495 1582 1634
8- URAP Türkiye Sıralaması 25 25 26 28 31 30 29
9- Webometrics 1004 1432 1594 1665 1583 1638 1761
10- Times Higher Education (THE) 1001 1001 1201
11- QS
12- QS Avrupa ve Orta Asya Sıralaması 251 251
13- USNEWS 829 964 1084 1314 1604
14- NTU
15- ARWU
16- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 28 35 45 30 29 46 39
18- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 33 27
19- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 2 2 15 1
23- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 832 50 61 47
24- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 2649 95 47 72 46
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 49 16 17 24 19 2 15
26- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 38 20 31 32 28 4 44

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 0,61 0,65 0,71 0,79 0,82 0,88 0,88
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,003 0,004 0,003 0,003
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı 0,001 0,001
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı 1 8 8
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı 1 2 2
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı 5 5
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 15 12 801
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 25,34 25,26 24,92 25,76 24,77 17,76 16,9
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 1 2 2 2 2 1 1
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) 19
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı 5 26
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak)
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,2 0,26 0,24 0,23 0,27 0,3 0,3
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,24 0,21 0,2 0,2 0,15 0,15
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 17,084 16,803 18,862 17,993 21,155 20,305 17,502
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 37,763 38,352 41,403 39,121 43,898 40,9 36,138
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 31,082 31,509 34,241 19,827 23,688 22,882 20,02
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,053 0,053
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,02 0,019 0,02 0,028 0,032 0,029 0,033
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,006 0,007 0,009 0,01 0,011 0,011 0,009
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,025 0,022 0,021 0,074 0,055 0,068 0,075
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,789 0,692 0,734 1,472 1,306 1,553 1,504

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 582 665 534 482 482 519 527
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,598 0,659 0,548 0,467 0,574 0,569 0,569
3- Atıf Sayısı 4925 3667 2356 1466 3880 3185 2169
4- Atıf Puanı 5,056 3,634 2,419 1,419 4,619 3,492 2,342
5- Q1 Yayın Sayısı 85 96 85 87 91 98 108
6- Q1 Yayın Oranı 15,426 15,118 16,732 19,037 19,49 19,33 20,45
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 770 853 669 586 618 605 713
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,791 0,845 0,687 0,567 0,736 0,663 0,77
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 0,82 0,83 0,71 0,8 0,83 1,11 1,08
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 103 112 92 118 113 117 165
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 13,4 13,1 13,8 20,1 18,3 19,3 23,1
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 2 1 4 1 6
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 0,2 0,1 0,7 0,2 0,8
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 64 56 52 46 50 62 70
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 8,3 6,6 7,8 7,8 8,1 10,2 9,8
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 55 64 61 73 63 59 73
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 7,8 8,2 10 13,7 11,4 10,1 10,6
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 29 20 29 10 11 11
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,03 0,02 0,03 0,01 0,012 0,012
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 2937438,34 3160110,04
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı 9 5 6 6 4 1
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 20 15 15 11 22 17
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç)
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller)
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 4,51 2,746 2,846 2,474
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 1,357 1,352 1,521 1,204 1,558 1,36 1,377

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 7 18
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 100 42 1534
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 305 239 7208