BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 4666 6300 6232 6597 6751
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 6117 7666 4422 4614 4387
20- Doktora Öğrenci Sayısı 1441 1642 1965 1965 2110 2164 2180
21- Toplam Öğrenci Sayısı 57901 62762 71956 71520 69858 67037 67173
27- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 9030 5982 7572
29- Öğretim Üyesi Sayısı 1015 1068 1074 1081 1115 1153 1173
30- Öğretim Elemanı Sayısı 2464 2474 2396 2384 2441 2538 2591
32- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 10,175 9,263 7,618 7,454 10,739 10,89 10,864

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 76 97 100 154 373,42
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 82 69 83 580 193,39
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 84 85 68 183,26 94,09
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 94 94 90 61,55 88,49
5- SCIMAGO 599 612 625 668 694 734 753
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması 1129 1157 1248 1226 1252 1319 1407
8- URAP Türkiye Sıralaması 29 27 28 26 27 29 27
9- Webometrics 1337 1292 1257 1201 1308 1300 1463
10- Times Higher Education (THE) 1201
11- QS
12- QS Avrupa ve Orta Asya Sıralaması
13- USNEWS 1100 1208 1417 1436 1494
14- NTU
15- ARWU
16- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 19 24 20 22 21 19 20
18- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 9 6 7 9 16
19- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 283 63 48 1
23- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 163 171 140 29 25
24- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 377 45 58 79 21
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 7 25 3
26- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 25 7 1 9

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 315 0,83 0,97 0,995 0,995
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,003 0,01 0,005 0,003
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı 0,002 0,001 0,001
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı 3 8 9 11 15
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı 1 1 2 5
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı 1 4 5 5 6
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 30 358 953 54
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 24,85 24,1 37,75 45,38 45,387
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 12 13 12 11 9 9
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında)
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) 79,59 77,78
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,25 0,26 0,29 0,28 0,28 0,3 0,32
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 16,281 16,858 20,966 22,386 20,85 18,966 17,973
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 39,524 39,051 46,773 49,37 45,645 41,748 39,701
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 23,499 25,369 30,032 30 28,619 26,413 25,795
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,065 0,088 0,089 0,098 0,101
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,025 0,026 0,027 0,027 0,03 0,032 0,032
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,009 0,01 0,008 0,007 0,008 0,009 0,011
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,039 0,035 0,03 0,058 0,059 0,038 0,062
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,916 0,879 0,89 1,748 1,694 0,993 1,61

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 595 600 570 548 663 771 776
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,586 0,562 0,531 0,507 0,595 0,669 0,662
3- Atıf Sayısı 5435 3417 2815 2292 4775 4130 4267
4- Atıf Puanı 5,355 3,199 2,621 2,12 4,283 3,582 3,638
5- Q1 Yayın Sayısı 89 102 127 123 144 141 172
6- Q1 Yayın Oranı 15,24 18,15 22,97 23,12 22,33 18,8 22,34
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 748 770 739 777 855 886 966
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,737 0,721 0,688 0,719 0,767 0,768 0,824
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 0,79 0,65 0,77 0,81 0,93 0,76 1
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 155 154 172 197 219 210 235
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 20,7 20 23,3 25,4 25,6 23,7 24,3
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 12 8 9 9 19 8 10
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 1,6 1 1,2 1,2 2,2 0,9 1
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 66 42 56 63 70 55 81
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 8,8 5,5 7,6 8,1 8,2 6,2 8,4
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 100 74 98 105 119 85 116
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 14,4 10,4 14,4 14,7 15,3 10,1 12,8
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 21 22 33 22 48
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,02 0,02 0,03 0,019 0,041
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 7867,95 9780671,13 5095208,6 6121910,42
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı 151 6 9 15
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 15 19 19 13 24
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) 1 2 3
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) 2 14
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 5,48 6,833 3,733 3,685 3,327
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 1,42 1,537 1,83 1,818 1,892 1,877 1,858

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 60 97 142 35
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 175800 50151 3635 116496 1384
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 4956 1773 5839 2168