BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 4666 6300 6232 6597 6751 6444
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 6117 7005 6753 4422 4614 4387
20- Doktora Öğrenci Sayısı 1284 1441 1642 1965 1965 2110 2164 2180
21- Toplam Öğrenci Sayısı 56368 57901 68879 72844 70607 69795 67037 67173
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 9030 5982 7572 11556
31- Öğretim Üyesi Sayısı 1015 1068 1074 1081 1115 1153 1173 1197
32- Öğretim Elemanı Sayısı 2464 2474 2396 2384 2441 2538 2591 2551
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 10,175 9,263 7,618 7,454 10,739 10,89 10,886 10,823

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 76 97 100 154 373,42 81,87
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 82 69 83 580 193,39 335,76
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 84 85 68 183,26 94,09 117,8
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 94 94 90 61,55 88,49 114,73
5- SCIMAGO 599 612 625 668 694 734 753 688
6- Round University Ranking (RUR) 929
7- URAP Dünya Sıralaması 1129 1157 1248 1226 1252 1319 1407 1419
8- URAP Türkiye Sıralaması 29 27 28 26 27 29 27 28
9- Webometrics 1337 1292 1257 1201 1308 1300 1463 1530
10- Times Higher Education (THE) 1201 1501
11- QS
12- USNEWS 1100 1208 1417 1436 1494 1514
13- NTU
14- ARWU
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 19 24 20 22 21 19 20 20
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 9 6 7 9 16 37
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 283 63 48 1 1
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 293 206 191 171 138 140 29 25
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 95 50 43 45 149 58 79 21
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 7 25 3 18
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 25 7 1 9 17

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 315 0,83 0,97 0,995 0,995 0,972
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,003 0,01 0,005 0,003 0,003
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı 0,002 0,001 0,001 0,001
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı 3 8 8 11 11 15
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı 1 1 2 2 5
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı 1 4 5 5 6 8
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 30 358 953 54 36
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 24,85 24,1 37,75 45,38 45,387 52,37
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 12 13 12 11 9 9 14
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında)
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) 79,59 77,78 82,45
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,25 0,26 0,29 0,28 0,28 0,3 0,32 0,42
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 16,281 16,858 20,966 22,386 20,85 18,966 17,973 18,388
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 39,524 39,051 46,773 49,37 45,645 41,748 39,701 39,187
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 22,877 23,404 28,747 30,555 28,925 27,5 25,873 26,332
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,065 0,088 0,089 0,098 0,101 0,096
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,025 0,026 0,027 0,027 0,03 0,032 0,032 0,032
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,009 0,01 0,008 0,007 0,008 0,009 0,011 0,008
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,04 0,035 0,03 0,058 0,059 0,038 0,062 0,063
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,916 0,879 0,89 1,748 1,694 0,993 1,61 1,668

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 595 600 570 548 663 771 776 781
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,586 0,562 0,531 0,507 0,595 0,669 0,662 0,619
3- Atıf Sayısı 7962 7517 6915 6274 6179 5905 4730 4414
4- Atıf Puanı 5,355 3,199 2,621 2,12 4,283 3,582 3,638 2,365
5- Q1 Yayın Sayısı 89 102 127 123 144 141 172 142
6- Q1 Yayın Oranı 15,24 18,15 22,97 23,12 22,33 18,8 22,34 18,54
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 748 770 739 777 868 901 973 1093
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,737 0,721 0,688 0,719 0,767 0,768 0,824 0,915
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 0,79 0,66 0,77 0,81 0,92 0,74 0,98 0,94
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 155 154 172 197 221 211 236 261
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 20,7 20 23,3 25,4 25,5 23,4 24,3 23,9
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 13 8 9 9 19 9 11 21
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 1,7 1 1,2 1,2 2,2 1 1,1 1,9
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 66 42 56 63 66 56 79
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 8,8 5,5 7,6 8,1 7,6 6,2 8,1 8,5
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 100 74 98 105 119 84 116 139
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 14,4 10,4 14,4 14,7 15,2 10 12,9 13,4
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 21 22 33 22 48 17
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,02 0,02 0,03 0,019 0,041 0,014
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 7867,95 9780671,13 5095208,6 6121910,42 8957224,4
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı 151 6 9 15 12
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 15 19 19 13 24 45
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) 1 2 3
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) 2 14
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 5,48 6,833 3,733 3,685 3,327 3,261
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 1,42 1,537 1,83 1,818 1,892 1,877 1,858 1,821

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 60 97 142 35 129
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 175800 50151 3635 116496 1384 1823
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 4956 1773 5839 2168 5536