ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 26 54
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 21 66 124 163
20- Doktora Öğrenci Sayısı 10 14 30 45
21- Toplam Öğrenci Sayısı 66 220 409 575
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 19 14
31- Öğretim Üyesi Sayısı 5 13 30 47 54
32- Öğretim Elemanı Sayısı 5 19 47 73 95
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 172,835 57,709 11,036

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 78,2 68
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 100 38
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 55 42
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 80 73
5- SCIMAGO
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması
8- URAP Türkiye Sıralaması
9- Webometrics 18597 19464 17849 17133
10- Times Higher Education (THE)
11- QS
12- USNEWS
13- NTU
14- ARWU
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 5 3
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 1
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 4
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 80
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,007 0,008 0,005
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 20 20 18,26
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında)
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak)
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı 1 1
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 9 11,579 8,702 7,877 6,053
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 9 16,923 13,633 12,234 10,648
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 3,474 4,681 5,603 6,053
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,064 0,094
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,222 0,064 0,073 0,078 0,078
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,043 0,027
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,273 0,186 0,097
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 3,158 1,617 0,767

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı
3- Atıf Sayısı
4- Atıf Puanı
5- Q1 Yayın Sayısı
6- Q1 Yayın Oranı
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 1 2 1 3
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,2 0,067 0,021 0,056
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 0,25 2,35 0,14
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 1
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 100
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 1 1
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 100 50
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 1 1
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,033 0,021
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 8000 18,542
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç)
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller)
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 5,077 4,133 3,468 3,019
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 2 1,077 1 0,957 0,833

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 1
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 59
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 15