SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 544 994 1673 2783 3703
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 1117 767 1190 1326
20- Doktora Öğrenci Sayısı 200 224 242 246
21- Toplam Öğrenci Sayısı 23424 21950 23016 24934
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 1719 3777 916 3393
31- Öğretim Üyesi Sayısı 170 204 234 274
32- Öğretim Elemanı Sayısı 437 498 548 607
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 4,105 3,697 1,155 1,21 1,081

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 85,92 87,89 158,6
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 96,31 74,82 85,8
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 98,34 95,93 99,3
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 95,35 80,77 100
5- SCIMAGO
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması
8- URAP Türkiye Sıralaması 147 135
9- Webometrics 9197 8714 8170 8114
10- Times Higher Education (THE)
11- QS
12- USNEWS
13- NTU
14- ARWU
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 15 46 68 17
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 5 3 2 5
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 14 10 1 1
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 6 7 13 5
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 6 2 12
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 6 1 3 26

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 0,91 1 0,74 0,94 0,7
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,003 0,002 0,003 0,005 0,006
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı 4 4 4 4 4
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı 1 1 1 1
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı 4 4 4 4 4
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 11 91 343 343
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 25,1 18,779 20,61 15,398 16,72
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 5 6 6 9
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) 5
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı 10 11
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) 88 89
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı 337 815 585 748 902
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 17,952 17,894 17,4 16,282
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 46,147 43,681 40,748 36,069
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 53,602 44,076 42 41,077
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,023 0,043 0,073 0,112 0,149
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,009 0,01 0,011 0,01 0,01
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,007 0,006 0,004 0,007
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,006 0,007 0,008 0,007 0,008
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,366 0,371 0,338 0,321

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 9 53 106 153 162
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,312 0,52 0,654 0,562
3- Atıf Sayısı 62 297 639 824 962
4- Atıf Puanı 1,271 2,044 3,15 2,201
5- Q1 Yayın Sayısı 12 23 38 45
6- Q1 Yayın Oranı 23,53 22,12 25,17 28,66
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 16 88 138 208 242
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,518 0,667 0,885 0,942
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 1,18 1,06 1,04 0,91 1,14
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 4 24 34 44 41
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 25 27,3 24,6 21,2 16,9
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 2 1
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 2,3 0,4
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 2 6 18 17
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 12,5 6,8 13 8,2 12,8
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 1 8 18 32 38
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 11,1 11,6 14,8 18,8 16,7
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 14 3 17 4
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,082 0,015 0,073 0,015
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 126597,143 642317,46 1357089,16 612994
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı 2 2 2
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 2 2 1 3 2
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) 2 2
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) 2 2 1 1
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 4,488 5,833 5,667 4,839
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 1,318 1,186 1,051 0,898

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 9 15 35
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 1680 108270 271488 238897
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 88 3609 21839 5468