SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 544 994 1673 2783
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 1126 767 1190 1326
20- Doktora Öğrenci Sayısı 200 224 242 246
21- Toplam Öğrenci Sayısı 23433 23338 23016 24934
27- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 1719 3777 916
29- Öğretim Üyesi Sayısı 170 204 234
30- Öğretim Elemanı Sayısı 437 498 548
32- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 4,105 3,697 1,155 1,117

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 85,92 87,89
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 96,31 74,82
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 98,34 95,93
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 95,35 80,77
5- SCIMAGO
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması
8- URAP Türkiye Sıralaması 147
9- Webometrics 9197 8714 8170
10- Times Higher Education (THE)
11- QS
12- QS Avrupa ve Orta Asya Sıralaması
13- USNEWS
14- NTU
15- ARWU
16- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi
18- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 15 46 68
19- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 5 3 2
23- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 10 1
24- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 7 13 5
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 6 2
26- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 6 1 3

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 0,91 1 0,74 0,94
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,003 0,002 0,003 0,005
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı 4 4 4 4
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı 1 1
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı 4 4 4 4
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 11 91 343
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 25,1 18,779 20,61 15,398
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 5 6 6
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) 5
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı 10
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) 88
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı 337 815 585 748
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 17,952 17,894 17,4
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 46,147 43,681 40,748
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 53,405 46,217 44,865
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,023 0,043 0,073 0,112
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,009 0,01 0,011 0,01
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,007 0,006 0,004
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,006 0,007 0,008 0,007
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,366 0,371 0,338

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 9 53 106 147
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,312 0,52 0,628
3- Atıf Sayısı 63 216 417 430
4- Atıf Puanı 1,271 2,044 1,838
5- Q1 Yayın Sayısı 12 23 38
6- Q1 Yayın Oranı 23,53 22,12 25
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 16 84 131 209
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,494 0,642 0,893
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 1,13 1,1 1,14 0,84
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 4 23 34 44
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 25 27,4 26 21,1
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 2
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 2,4
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 2 8 16 18
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 12,5 9,5 12,2 8,6
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 1 8 18 32
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 11,1 11,4 14,9 17,5
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 14 3 17
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,082 0,015 0,073
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 126597,143 642317,46 1357089,16
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı 2 2 2
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 2 2 1 3
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) 2 2
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) 2 2 1
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 4,488 5,833 5,667
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 1,318 1,186 1,051

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 9 15
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 1680 108270 271488
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 88 3609 21839