Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu, yükseköğretimde kalite güvencesi çalışmaları kapsamında öğrenci topluluklarıyla buluşmaya ve kaliteyi Türkiye’nin dört köşesine yaymaya devam ediyor. 

“İç Kalite Güvencesi Sistemi’nde Kalite Öğrenci Toplulukları: Rol ve Katkılar” konu başlıklı çalıştayın altıncısı Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Genç Kalite Topluluğu ile birlikte Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lokali’nde 12 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 40 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen çalıştayın moderatörlüğünü YÖKAK Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ yürütürken, YÖKAK Öğrenci Komisyonu başkan yardımcısı Sena Çatal ve YÖKAK Öğrenci Komisyonu üyesi Samet Ali Yurdakul interaktif bir etkinlik sağlayarak çalıştayda yer aldılar.