Yükseköğretimde iç kalite güvencesi sisteminin önemli paydaşlarından biri olan öğrencilerin kalite süreçlerine dahil olmasını, süreçlerde etkin katılım sağlamasını ve öğrencilerde kalite kültürünün benimsetilmesini amaçlayan “İç Kalite Güvencesi Sisteminde Öğrenci Rol ve Katkılar” isimli çalıştay serisinin 12’ncisi, 16 Aralık 2022 tarihinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Kalite Topluluğu üyesi lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayın içeriğini ve etkinlikleri hazırlayan, aynı zamanda eğitmen olarak süreçte yer alan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Akademik Uzmanı ve Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ’ın, akran öğretici rolüyle katılım sağlayan YÖKAK Öğrenci Komisyonu Üyesi Erdoğan Taha Akbaş’ın ve 45 öğrencinin katıldığı çalıştay, 6 saat sürdü.

Katılımcıların etkinliklere aktif katılım gösterdiği çalıştayın ardından yapılan geri bildirim anketi sonucunda, öğrencilerin süreçten keyif aldığı, yeni öğrenmeler gerçekleştirdikleri, kalite güvencesine ilişkin bilgilerinin arttığı gözlemlendi.