Başkanlığımızda 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere alınacağı ilanen bildirilen ve Türkiye İş Kurumu tarafından Başkanlığımıza gönderilen listeden ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sözlü sınava girmeye hak kazananlar kura çekimi yöntemi ile Ankara 69. noter huzurunda 24.10.2020 tarihinde belirlenmiştir. 

Sözlü sınav; kura sonuçlarına göre ASİL olarak belirlenen adaylar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin İşe Göndermede Öncelikli Olanlar Başlıklı 5. maddesi kapsamında İŞKUR tarafından belirlenen adaylarla; Temizlik Görevlisi alımı için 11 Kasım 2020 de; Güvenlik Görevlisi alımı için ise 12 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

               Adayların sözlü sınava gelirken yanında bulundurması gereken belgeler:

  1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (aslı ile birlikte)
  2. İkametgâh Belgesi (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 
  3. Adli Sicil Belgesi (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 
  4. Erkek adaylar için Askerlik belgesi (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
  5. Diploma Fotokopisi (aslı ile birlikte)
  6. Güvenlik Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan temel eğitim sertifikası ve özel güvenlik kimlik kartı.
  7. İşe göndermede öncelikli olanlardan ilgili durumları gösteren belge.

 

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Yapılan sözlü sınav sonucunda Sınav Kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

11-12 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve mülakat tarihleri Ek’teki listede bildirilmiştir. Adayların sözlü sınav saatinden en az yarım saat önce Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 Bilkent-Çankaya / ANKARA adresinde bulunmaları gerekmektedir.

Adaylara bu hususta ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav tarihleri için tıklayın (PDF, 186KB).