Başkanlığımızda 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere alınacağı ilanen bildirilen ve Türkiye İş Kurumu tarafından Başkanlığımıza gönderilen listeden ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sözlü sınava girmeye hak kazananlar kura çekimi yöntemi ile noter huzurunda 24.10.2020 tarihinde belirlenmiş olup sözlü sınav 11-12 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmıştır.

Sözlü sınav sonuçlarına göre temizlik ve güvenlik görevlisi olarak atanması uygun görülenler ekli listede belirtilmiştir.

                Sözlü sınavda başarılı bulunduğu ilan edilen adayların ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde aşağıda yer alan belgelerin aslını tamamlamak suretiyle Başkanlığımıza şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin tesliminin ardından atama işlemleri yapılacaktır. 

Atamaya İlişkin İstenenBelgeler:

  1. Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu 
  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (aslı ile birlikte)
  3. İkametgâh Belgesi (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
  4. Adli Sicil Belgesi (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
  5. Erkek adaylar için Askerlik belgesi (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
  6. SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
  7. Diploma Fotokopisi (aslı ile birlikte)
  8. Güvenlik Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan temel eğitim sertifikası ve özel güvenlik kimlik kartı.
  9. İşe göndermede öncelikli olanlardan ilgili durumları gösteren belge.
  10. 4 adet Fotoğraf

Adaylara bu hususta ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav sonuçları için tıklayın (PDF, 146KB).