Türkiye’deki üniversitelerin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmayı amaçlayan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), yükseköğretimde kalite güvencesi çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Bu kapsamda YÖKAK’ın yükseköğretim kurumlarının değerlendirilmesi sonucu oluşturduğu “Kurumsal Dış Değerlendirme” ve “Kurumsal Akreditasyon” raporları, Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşu (EQAR) veri tabanında yayımlanmaya başlandı.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, konuya ilişkin bilgi vererek, Bologna Süreci için önemli adımlardan birisi olan EQAR tescilini 3 Mart 2023 tarihinde başarıyla tamamladıklarını, Türkiye’deki üniversitelerin yükseköğretimde kalite güvencesi alanında uluslararası görünürlüğünün artırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Türkiye’de yükseköğretimde kalite güvencesinden sorumlu kuruluşun YÖKAK olduğunu dile getiren Başkan Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, “YÖKAK’ın yükseköğretim kurumlarına yönelik gerçekleştirdiği kurumsal dış değerlendirme ve kurumsal akreditasyon faaliyetlerine ilişkin hazırladığı raporlar, aynı zamanda EQAR veri tabanı olarak adlandırılan DEQAR’da yer alacak. Yapılan çalışma ile tescil sonrası tamamlanan değerlendirme süreçlerinin raporları, DEQAR’a yüklenmeye başlandı. 2022’de Kurumsal Akreditasyon Programı’nda bulunan 30 üniversite ile Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’na dahil olan 3 üniversitenin değerlendirme raporları söz konusu sistemde erişime açıldı. Yayımlanan raporların ilerleyen süreçte Türkçe’nin yanı sıra İngilizce olarak da sisteme eklenmesi planlanıyor” ifadelerini kullandı.

EQAR kaydı sayesinde Türk Yükseköğretim Sisteminin Bologna İlerleme Raporlarındaki yerinin daha da sağlamlaştığına işaret eden Prof. Dr. Kocabıçak, “Türk Yükseköğretim Sistemi, böylece raporlarda dış kalite güvence sisteminin gelişim aşaması uyum göstergelerinin en yüksek düzeyi olan ‘Avrupa Kalite Güvencesi Standartları ve Yönergeleri (ESG) ile tamamen uyumlu’ olan seviyeye yükseldi” dedi.

Raporların DEQAR’da yayımlanmasının Türkiye’deki üniversiteler, akademisyenler ve araştırmacılar açısından yararlı olacağını vurgulayan Kocabıçak, “Üniversitelerin ve programların tanınması konusunda kalite güvence ajansları, öğrenciler, tanıma bilgi merkezleri ve resmî kurumlar gibi birçok kesim bu veri tabanından yararlanabilecek. EQAR bu veri tabanı aracılığıyla Avrupa Yükseköğretim Alanında dış kalite güvencesinin şeffaflığına katkıda bulunacak. Sistemin gelecekte özellikle diplomaların tanınması süreçlerinde derecelerin tanınması, öğrencilerin hareketliliği, hibelerin ve kredilerin taşınabilirliği gibi karar türlerini desteklemek için önemli bir rol üstlenmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

EQAR Hakkında

EQAR, Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Tescil kuruluşudur. Avrupa yükseköğretim alanındaki tüm kuruluşlar kalite güvencesi ajansları tarafından düzenli dış değerlendirmeye tabi tutulurlar. Gerçekleştirilen dış değerlendirme için Avrupa Standartları ve Yönergeleri (ESG) çerçeve dokümanı esas alınmaktadır. EQAR, Avrupa yükseköğretim alanında ESG ile tam uyumlu olarak faaliyet gösteren kalite güvencesi kuruluşlarının tescil kuruluşudur.