26.06.2020

ANKARA – Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve Ukrayna Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ulusal Ajansı (NAQA) heyetleri çevrimiçi işbirliği toplantısında bir araya geldi.

26 Haziran 2020'de düzenlenen toplantıda Kurumsal Akreditasyon çalışmalarına geçiş yapma hazırlığındaki NAQA ajansı ile YÖKAK’ın bu alanda benimsediği dereceli değerlendirme anahtarı (rubrik) yaklaşımı konusunda karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi

Toplantıda Türkiye’deki Yükseköğretim Sistemi ve akreditasyon süreçleri hakkında bilgiler paylaşan YÖKAK Başkanı Elmas; özellikle pandemi dönemine özgü geliştirilen saha ziyareti formatının detayları konusunda NAQA ajans yetkilileri ile bilgiler paylaştı. 

Tarafların karşılıklı işbirliği ve girişimlerinin sürmesi konusundaki dilek ve temennileri ile toplantı tamamlandı. 

NAQA Hakkında:

Ukrayna Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ulusal Ajansı (NAQA)  Avrupa Yükseköğretim sistemi ile entegre bağımsız, ulusal ve kurumsal kalite güvencesi sağlamak amacıyla 2014’te kurulmuştur.  Merkezi Ukrayna’nın Kiev şehrinde olan kuruluş INQAAHE tam üyesi ve ENQA afiliye üyesidir.