07.09.2020

ANKARA - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarımızın, 2020 yılı itibariyla geçmekte oldukları Düzenli Uzaktan/Karma Eğitim uygulamalarına ilişkin kalite güvencesi süreçlerinin değerlendirilmesine rehberlik etmek amacıyla “Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi 2020” hazırlanmıştır. Bu rehber, YÖK tarafından yayımlanan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” belgelerini de içermektedir. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından üniversitelerimizden bu ölçütler kapsamında uzaktan eğitimde kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerine ilişkin bir ek rapor istenecektir.

“Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütlerin ve Değerlendirme Rehberi 2020”den YÖKAK dış değerlendiricileri ile yükseköğretim kurumlarımızın ilgili komisyon ve birimlerinin yararlanması beklenmektedir. 

Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütlerin ve Değerlendirme Rehberi 2020 dokümanını indirmek için tıklayın. (PDF, 1,24 MB)