Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Eylül ayı Kurul Toplantısı’na Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar konuk oldu.

YÖKAK Eylül ayı Kurul Toplantısı, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak başkanlığında 18 Eylül 2023 tarihinde Kurul üyelerinin katılımıyla yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. YÖKAK’ın gündeminde olan uluslararası kurumsal akreditasyon ile ortak kurumsal değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarında gelinen noktaların ele alındığı toplantıyı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Metin Topcuoğlu ziyaret etti.

Toplantıda YÖKAK’ın güncel çalışmaları hakkında söz alan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖKAK’ın yükseköğretimde kalite güvencesi alanında önemli çalışmalarda bulunduğunu ve bu çalışmaların YÖK’e de katkı sağladığını ifade etti.

Türk yükseköğretim sistemindeki kalite güvencesi kültürünün uluslararası alana taşınması amaçlı YÖKAK’ın gayretlerinin önemine işaret eden Prof. Dr. Özvar, “KKTC başta olmak üzere yurtdışında uluslararası akreditasyon konusuna oldukça önem veriyoruz. KKTC’deki yükseköğretim kurumlarının kalite güvencesinin sağlanması ve bunun artarak sürdürülmesi bizler için de önemli bir konu. YÖKAK ve KKTC’deki çatı kuruluş YÖDAK arasındaki ilişkilerin geliştirilerek daha somut bir düzlemde ele alınacağına inanıyorum. YÖKAK tecrübesinin yurtdışına da açılımını arzu ediyoruz. Avrupa’daki yükseköğretim sistemiyle ve üniversitelerle daha yakından ve iş birliği içinde çalışmamız lazım” ifadelerini kullandı.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak da öncelikle KKTC’de yapılması hedeflenen ortak kurumsal değerlendirme ve akreditasyon konusunun YÖKAK’ın da gündeminde olduğunu belirterek, Avrupa Standartları ve Yönergelerine (ESG) uygun metodoloji ile gerçekleştirilecek pilot çalışmaların ardından bu değerlendirme türlerinin Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşu tarafından onaylanması için teknik süreçleri takip edeceklerini vurguladı.

YÖKAK’ın da bu sayede dünyadaki üniversiteleri değerlendirme yetkinliğini kazanmış olacağını belirten Başkan Kocabıçak, “YÖKAK olarak yükseköğretimde kalite güvencesi alanında ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmalarını artan bir ivmeyle sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

YÖKAK’ın yükseköğretim alanında kurumsal anlamda daha etkili ve etkin hareket edebilmesi için yükseköğretimde ana politikalara yön veren kuruluş olarak YÖK’ten destek beklediklerini ifade eden Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, bu konuda yapılacak çalışmalar ve katkıları dolayısıyla da YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür etti.