Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) “2019 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programını Bilgilendirme Toplantısı” düzenledi.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM, Kurul Üyeleri, Kurul Danışmanları ve 2019 yılında değerlendirilecek 45 kurumun rektör ve rektör yardımcılarının katılımıyla, 2019 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programına ilişkin bilgilendirmelerin gerçekleştirildiği toplantılar,  22 Şubat’ta İstanbul ve 26 Şubat’ta Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantılar Prof. Dr. Muzaffer ELMAS’ın açılış konuşması ile başladı. Prof. Dr. Muzaffer ELMAS konuşmasında; YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Programı hakkında bilgiler vererek, Kalite Kurulu tarafından bu güne kadar 115 kurumun dış değerlendirmesinin gerçekleştirildiğini, bu yıl haziran ayı sonuna kadar 45 kurumunun daha değerlendirileceğini ve bu şekilde mezun veren tüm yükseköğretim kurumları için ilk çevrimin tamamlanacağını belirtti. Kurumsal dış değerlendirme programının amacı, aşamaları ve değerlendirme sürecinde kurumlardan beklenenlere ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Muzaffer Elmas, katılımcılara YÖKAK tarafından hazırlanan, üniversitelerin süreçteki çalışmalarını kolaylaştıracak, girdi ve çıktıların analiz edilebildiği web tabanlı sistemi tanıttı.

Kurumsal Dış Değerlendirme Programında kurumlara rehberlik edilmesi amacıyla oluşturulan mentörlük sistemi hakkında bilgilerin verildiği toplantıda, 2019 yılında değerlendirmeye girecek yükseköğretim kurumlarının tamamına mentör görevlendirilmesi yapıldığı bildirildi. Mentörlük Sisteminin amacının, kurumsal dış değerlendirme programına dâhil olacak kurumlara rehberlik dilmesinin yanı sıra, kurumların iç kalite güvence sisteminin yapılandırılmasına destek olmak ve yükseköğretim sisteminde kalite güvence kültürünün yaygınlaşması ve içselleştirilmesine katkıda bulunmak olduğu vurgulandı.

Mentörler, kurumların eğitim, öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim faaliyetlerinin kalite süreçlerine uygun şekilde yapılandırılması ve yürütülmesi konusunda kurumlara rehberlik ederek, yükseköğretim kurumlarının gelecek planlarının belirlenmesi, hedefler doğrultusunda yönetim anlayışının oluşturulması, kalite süreçlerinin kurumsal değerlere ve hedeflere uygun olarak yönetilmesi, gerekli teknolojik alt yapıların kurularak sürekli öğrenme ve iyileştirme anlayışının benimsenmesi ve dış değerlendirme ziyaretleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında kurumlara danışmanlık yapacak.

YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öktem VARDAR’ın programa ilişkin sunumlarının ardından, toplantıya katılan rektör ve rektör yardımcılarının soruları cevaplandırıldı. Yükseköğretim kurumlarının yöneticileri, programa dâhil olacaklarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, kurumsal dış değerlendirme ile bir dış göz tarafından gerçekleştirilecek durum analizin, iyileştirme çalışmalarına yol gösterici olacağını ifade ettiler. 

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) “2018 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programını Değerlendirme Toplantısı” düzenledi.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM, Kurul Üyeleri, Kurul Danışmanları ve 2018 yılında değerlendirmeleri yapılan 46 üniversitenin rektör ve rektör yardımcılarının katılımıyla, 2018 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programının değerlendirildiği toplantılar,  22 Şubat’ta İstanbul ve 26 Şubat’ta Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantılar Prof. Dr. Muzaffer ELMAS’ın açılış konuşması ile başladı. Prof. Dr. Muzaffer ELMAS konuşmasında YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’nın içeriği, kapsamı, amaçları ve çıktıları hakkında bilgiler verdi. Sunumunda 2018 yılında değerlendirilen üniversitelerin iç değerlendirme, akreditasyon, kalite ve performans göstergelerine değinen Prof. Dr. Elmas, programın, yükseköğretim kurumlarının iyileşmeye açık alanlarını ortaya çıkararak, kurumlara kalite yolculuklarında yol haritası oluşturduğunu vurguladı. Programın temel amacının hızla değişen dünyanın her yerinde ayakları üstünde durabilecek mezunların yetişmesi, nitelikli araştırma potansiyelinin artması ve bilişim destekli yönetim sistemlerinin gelişimi için kurumları teşvik etmek olduğunu belirtti.

Açılış konuşmasının ardından YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM 2018 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programına ilişkin nitel ve nicel verileri içeren sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM sunumunda, 2018 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı hakkında bilgiler vererek değerlendirmeleri yapılan üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemlerinde kalite güvencesi süreçlerine ilişkin kurumsal geri bildirim raporundan elde edilen sonuçları aktardı. 

Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öktem VARDAR "İç Kalite Güvence Sistemi ve Program Değerlendirme" konulu sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Öktem VARDAR, kurumların iç kalite güvence sistemlerinin oluşturulması, program değerlendirme ve akreditasyon süreçlerinin yönetilmesi Kurumsal İç Değerlendirme Raporunun hazırlanması ve kalite süreçlerinde PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) döngüsünün işletilmesi hakkında bilgiler verdi.

Sunumların ardından toplantıya katılan rektör ve rektör yardımcılarının programa ilişkin görüş ve önerileri alındı. Dış Değerlendirme Programının kurumlarında yarattığı etkiyi değerlendiren yöneticiler; genel olarak değerlendirme sürecinin kendi öz değerlendirmelerini yapmalarına olanak sağladığını, kurum içi motivasyon ve aidiyeti artırdığını, değerlendiricilerin süreci yetkinlikle ele aldığını belirterek, değerlendirme sonucunda hazırlanan raporların kalite yolculuklarına önemli katkılar sağladığına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Toplantıda ayrıca güçlü bir kalite güvencesi sistemi için, kurumlarda kalite kültürünün tüm birimlere yaygınlaştırılması, başarılı sonuçlar için liderliğin en önemli faktör olduğu, süreç ve veri yönetiminde bilişim destekli yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve program akreditasyonunun teşvik edilmeye devam edilmesi yönündeki görüşler paylaşıldı.

Toplantılarda yapılan sunumlar aşağıdadır:

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS (1. sunum 2. sunum)

Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM

Prof. Dr. Öktem VARDAR