Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), 2019 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında 45 yükseköğretim kurumunun değerlendirmelerinin tamamlamasının ardından, bu yıl yükseköğretim kurumlarını değerlendirmek üzere görevlendirilen takımların başkanları ile Ankara (24 Eylül) ve İstanbul’da (25 Ekim) geri bildirim toplantıları gerçekleştirdi.

Toplantı, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS’ın sunumu ile başladı. Prof. Dr. ELMAS konuşmasında On Birinci Kalkınma Planı’na değinerek; “Yükseköğretim sisteminde çeşitliliğinin artırılması ve üniversitelerin küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşması hedeflenmektedir. Bunun için üniversitelerimizin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemlerini bütünleştirdiği; planlama yapabilecek, çıktıları analiz ve kontrol edebilecek ve sürekli iyileştirme anlayışıyla kendilerini izleyebilecekleri web tabanlı yönetim sistemlerini kurmaları gerekmektedir. Üniversitelerimizin kalite güvence sistemlerini yapılandırmalarındaki yol haritaları; öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması, çağın gerekliliğine uygun öğrenme ortamları oluşturulması ve buna uygun öğretim elemanlarının istihdamı, mezunların izlenmesi ve ulusal ve uluslararası yeniliklerin takip edilmesi olmalıdır.” dedi. Son olarak sistem kurmanın değerlendirmeden önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Elmas, kaliteden üniversitelerin sorumlu olduğunu belitti.

Toplantının devamında YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM tarafından, 2019 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirilen üniversitelerin kalite güvence süreçlerine ilişkin nitel ve nicel veriler paylaşıldı. Prof. Dr. Yıldırım, 2019 verilerine göre eğitim-öğretim alanında gelişmeye en çok açık olan boyutun “öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme ile programların izlenmesi ve güncellenmesi” olduğuna dikkat çekti. 2019’da gerçekleştirilen değerlendirmelerle birlikte mezun veren bütün üniversitelerin değerlendirmelerinin tamamlandığını ifade etti. 

Toplantı takım başkanlarının 2019 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme programına ilişkin görüş, öneri, değerlendirme ve izlenimlerini aktarmalarının ardından sona erdi.

Toplantıda yapılan sunumlar aşağıdadır:

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS.pptx

Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM.pdf