YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM ve Kurul Üyeleri 2019 yılında değerlendirilen 45 yükseköğretim kurumunun yöneticilerinin katılımıyla Ankara’da (30 Eylül-01 Ekim)  toplantılar gerçekleştirdi.

Toplantılar Prof. Dr. Muzaffer ELMAS’ın açılış konuşması ile başladı. Prof. Dr. Muzaffer ELMAS konuşmasında YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’nın kapsamı, amaçları ve çıktıları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Elmas: “Üniversiteler misyon ve vizyonları çerçevesinde değerlendiriliyor. Üniversitelerimizden beklentimiz misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda çalışıp, bu çalışmalarını performansa dönüştürmeleridir. Bunun için üniversitelerimizin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemlerini bütünleştirdiği; planlama yapabilecek, çıktıları analiz ve kontrol edebilecek ve sürekli iyileştirme anlayışıyla kendilerini izleyebilecekleri web tabanlı yönetim sistemlerini kurmaları gerekmektedir. Üniversitelerimizin kalite güvence sistemlerini yapılandırmalarındaki yol haritaları; öğrencilere 21. yüzyıla uygun bilgi ve becerilerin kazandırılması, çağın gerekliliğine uygun öğrenme ortamlarının oluşturulması ve mezunların piyasaya adaptasyonunun sağlanması olmalıdır” dedi. Prof. Dr. Elmas, 2019 yılında değerlendirmeye giren üniversitelerin iç değerlendirme, akreditasyon, kalite ve performans göstergelerine değinerek konuşmasına son verdi.

Açılış konuşmasının ardından YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM 2019 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programına ilişkin nitel ve nicel verileri içeren sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Yıldırım sunumunda; 2019 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı hakkında bilgiler vererek program kapsamında değerlendirmeleri yapılan üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemlerine ilişkin 2019 yılı durum raporundan genel veriler paylaştı. Prof. Dr. Yıldırım, 2019 verilerine göre eğitim-öğretim alanında gelişmeye en çok açık olan boyutun “öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme ile programların izlenmesi ve güncellenmesi” olduğuna dikkat çekti. Yükseköğretim kurumlarının çalışmalarını entegre bilgi yönetim sistemlerine aktarmalarının ve karar alma süreçlerinde kalite kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmalarının önemine işaret etti. 2019’da gerçekleştirilen değerlendirmelerle birlikte mezun veren bütün üniversitelerin değerlendirmelerinin tamamlandığını belirtti. 

Toplantılar kurum yöneticilerinin 2019 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme programına ilişkin görüş, öneri, değerlendirme ve izlenimlerini aktarmalarının ardından sona erdi.


Toplantılarda yapılan sunumlar aşağıdadır:

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS.pdf

Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM.pdf