YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM, Kurul Üyeleri, Kurul Danışmanları ve yükseköğretim kurumlarının rektör, rektör yardımcısı ve kalite komisyon temsilcilerinden oluşan 479 kişinin katılımıyla, “YÖKAK 2020 Yılı Kurumsal Değerlendirme Süreçleri ve Kurum İç Değerlendirme Raporlarının Hazırlanmasına İlişkin Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

23-24 Aralık 2019 ve 09 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul ve Ankara’da üç oturum şeklinde gerçekleştirilen toplantılar, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS’ın açılış konuşması ile başladı. Prof. Dr. ELMAS konuşmasında; yükseköğretimde kalite ve akreditasyon süreçlerindeki değişime değinerek; “Yükseköğretimdeki küresel eğilimler; üniversitelerin küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik yapılara dönüşmesini zorunlu kılmıştır. Kurumlardaki bu dönüşümün gerçekleşmesi için mezunlara; dijital yetkinlik, karmaşık problem çözme, iletişim, analitik/kritik düşünme becerileri ve değerler kazandırılmalı, buna uygun öğrenme ortamları oluşturulmalı ve kurumlar bilişim destekli çevik liderlik ile yönetilmelidir. Kalite ve akreditasyon süreçlerinde de kullanılması beklenen bilişim destekli bütünleşik yönetim sistemlerinin, bürokrasiyi azaltacak yapıya sahip olması ve çıktı odaklı yaklaşıma uygun şekilde tasarlanması gerekmektedir” dedi. YÖKAK’ın 2020 yılında gerçekleştireceği çalışmalara da değinen Prof. Dr. Elmas, üniversitelere yönelik hazırlanan “Kurumsal Akreditasyon Programı”nın ilk olarak 20 pilot üniversitede başlatılacağını duyurdu. 

Toplantılarda, YÖKAK Danışmanı Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU, 2020 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı'nda kullanılacak olan Rubrik Yaklaşımı'nı anlattı. Yoğun çalışmalar sonucu oluşturdukları rubrik yaklaşımı ile değerlendirme ölçütlerini daha sade hale getirdiklerini belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, bu yaklaşım ile değerlendirme programının güvenilirliğini arttırmayı, takım üyeleri ve raporlar arası tutarlılığı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Toplantıların devamında YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM tarafından, 2019 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporlarının yazımıyla ilgili hususlar açıklanarak, Kurumsal Dış Değerlendirme Programı'nın 2020 yılı takvimine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Prof. Dr. Yıldırım, 2020 yılı itibariyle 2016-2017 yılları arasında değerlendirilmiş olan 70 kuruma izleme ziyaretleri yapılacağını, 2019 yılında yapılan Kurumsal Dış Değerlendirme Programında değerlendirilmemiş olan kurumlara ise dış değerlendirme ziyaretlerinin gerçekleştirileceğini duyurdu. Ayrıca üniversitelerin her yıl hazırladıkları Kurum İç Değerlendirme Raporlarını (KİDR) Şubat ayı sonuna kadar YÖKAK’a sunmaları gerektiğini belirtti.

Toplantılar soru-cevap ve paylaşım bölümünün ardından sona erdi.

Toplantıda yapılan sunumlar aşağıdadır.

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS.pdf

Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU .pdf

Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM.pdf