28.07.2020

 

ANKARA – Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) 2020 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme, Kurumsal Akreditasyon ve İzleme Programında görev alacak değerlendirici adaylarına yönelik değerlendirici eğitim programı düzenledi. İlki 5-7 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya’da yapılan değerlendirici eğitim programının ikinci serisi, değerlendirici havuzundan seçilen 350 değerlendirici adayının katılımı ile 23-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında çevrimiçi platformda gerçekleştirildi.  

Toplantıların açılış bölümünde konuşan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas; hızla değişen dünyada yükseköğretim sistemlerinin ve yükseköğretim kurumlarının, ani değişimlere duyarlı, çevik yönetim anlayışı, dijital yetkinlikler ve analitik düşünme ile desteklenmiş yetkinliklere odaklanmasının gerekliliğini vurguladı. Yakın gelecek planlamalarında bu yetkinlikleri garanti edecek politikaların fark yaratacağını belirten Elmas, sosyal mesafe kurallarının da yeni bir boyut olarak eğitimde yer alacağını belirtti. COVID-19 sürecinde bugün; çevrimiçi eğitim ve ölçme değerlendirmede sınav güvenliği gündemde olsa da yakın gelecekte ise sosyal mesafe ile öğrenme çıktılarına ulaşmak için daha kalıcı ve sürdürülebilir karma sistemlerin yerleşik hale geleceğini öngörüyoruz diyen Prof. Dr. Elmas, kalite süreçlerinin yeni normal dönemde yükseköğretimden beklenen çıktıların güvence altına alınmasında daha da önemli olacağını ifade etti. 

Çevrimiçi etkinliklerin yer aldığı eğitim programı kapsamında, pandemi nedeniyle geliştirilen karma ziyaret programı, değerlendirme adımları, kullanılacak belge ve kılavuzlar ve çevrimiçi davranışsal boyut başlıkları ele alındı. Özellikle Kurumsal Akreditasyon Programının Ülkemizde ilk kez uygulanmaya başlayacak olması nedeniyle, söz konusu programda görev alacak değerlendiricilerin eğitiminde; saha ziyaretine hazırlık sürecinin güçlendirilmesi ve karar verme becerilerinin güçlendirilmesine yönelik interaktif etkinlikler ve çevrimiçi grup çalışmalarına geniş yer verildi. 

Ülkemizde 2020 yılı itibariyle İzleme Programına 59 Yükseköğretim Kurumu, Kurumsal Dış Değerlendirme Programına 14 Yükseköğretim Kurumu ve Kurumsal Akreditasyon programına ise 11 Yükseköğretim Kurumu dahil olmaktadır.

İzleme Programı sunumu için tıklayınız. (PDF, 1,29 MB)

Kurumsal Dış Değerlendirme programı sunumu için tıklayınız.  (PDF, 20,5 KB)

Kurumsal Akreditasyon Programı sunumu için tıklayınız. (PDF, 1,08 MB)