ANKARA - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Nisan ayı toplantısında, 2021 Kurumsal Akreditasyon Programı’na dahil olan Başkent Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesine “Kurumsal Akreditasyon Belgesi” verilmesi kararlaştırıldı.

Kurul, toplantıda 2020 Kurumsal Akreditasyon Programı’na dahil olan Ankara Üniversitesine de “Kurumsal Akreditasyon Belgesi” verilmesini karara bağladı.

Programa ilişkin bilgi veren YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, yükseköğretimde kalite güvencesinden beklentilerinin yükseköğretim kurumlarının Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına ve istikrarlı büyümesine nitelikli katkı sağlaması yönünde olduğunu belirterek, Kurumsal Akreditasyon Programı’nın da bu kapsamda önemli bir adım olduğunu söyledi. Başkan Prof. Dr. Kar, “Kurumsal Akreditasyon Programı, üniversitelerimizin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve kalite, liderlik ve yönetim alanlarında belirlenen ölçütlerle dış değerlendirilmesinin yapılmasıdır. Değerlendirme sonucunda belirlenen ölçütleri sağlayan üniversitelerimize Kurumsal Akreditasyon Belgesi veriliyor. Bu belgeyi almaya hak kazanan üniversitelerimizin Kurumsal Akreditasyona sahip oldukları bilgisi ÖSYM Kılavuzunda da belirtilecek. İki yıldır uygulanan programa 2020 ve 2021 yıllarında 23 üniversitemiz alındı. Bu üniversitelerimizden değerlendirme sürecini başarı ile tamamlayanlara Kurumsal Akreditasyon Belgesi törenle takdim edildi” dedi.

Nisan ayındaki Kurul toplantısında Kurumsal Akreditasyon Belgesi verilmesi kararlaştırılan üniversitelerin rektörlerini ve sürece katkı veren tüm paydaşları tebrik eden Prof. Dr. Muhsin Kar, “Yükseköğretim kalite güvencesi, üniversitelerimizin hesap verebilirlik, şeffaflık ve sürekli iyileşme anlayışı doğrultusunda, temel fonksiyonlarını paydaşların beklentilerine ve amaca uygun bir şekilde yerine getirdiklerine dair kamuoyuna verdikleri güvencedir. YÖKAK olarak, kalite güvencesi çalışmalarımızı hızlandırarak, genişleterek ve tematik çalışmalarla çeşitlendirerek üniversitelerimiz tarafından içselleştirilmesini arzu ediyoruz. Bu kapsamda, Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP), geçtiğimiz yıl yapılan yönetmelik değişikliği ile Türkiye’de yükseköğretim kurumları için zorunlu hale getirildi. Yönetmelik gereği tüm üniversitelerimizin 2027 yılına kadar KAP’a dahil olmaları gerekiyor. 2022 yılında KAP kapsamına alınan üniversitelerimiz için çıkılan çağrı süreci tamamlandı. Bu yıl 30 üniversitemizi program kapsamında dış değerlendirmeye alacağız. Önümüzdeki yıllarda bu sayının artarak devam etmesi planlanıyor” ifadelerini kullandı.