Yükseköğretim Kalite Kurulu, 2019 yılında yürütülen Asya-Pasifik Kalite Ağı (Asia-Pacific Quality Network, APQN) tam üyelik başvuru sürecini başarı ile tamamlamıştır. Yükseköğretim alanında uluslararası ve sivil bir kalite güvence ağı olan APQN’in tam üyesi olan YÖKAK, stratejik planında yer alan uluslararasılaşma düzeyini artırarak tanınırlığını yükseltme amacını gerçekleştirmeye devam etmektedir. 

 

APQN, “sınırların ötesinde bir kalite bölgesi” oluşturmak ana amacı ile 2003 yılında kurulmuştur. Bu amaç kapsamında, Asya ve Pasifik bölgesinde yer alan kalite güvence ajanslarının çalışmalarını güçlendirerek ve aralarındaki işbirliğini genişleterek dünya nüfusunun yarısından fazlasını içeren bölgede yükseköğretim kalitesini artırmak misyonu ile çalışmalarını yürütmektedir. Kuruluşundan bu yana 41 ülke ve bölgeden 222 üyesi olan APQN, bölgede yükseköğretim konusunda en büyük ve en etkili uluslararası organizasyon haline gelmiştir.

 

APQN tam üyeliği, yükseköğretimde kalite güvencesi faaliyetlerimizin Asya ve Pasifik bölgesinde tanınması ve dolayısıyla yükseköğretim kurumlarımızın da bu alandaki faaliyetlerinin bölgede tanınır hale geleceği anlamını taşımaktadır. YÖKAK olarak, APQN’in bir üyesi olduğumuzu paydaşlarımız ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.