Türk Yükseköğretim Sisteminin Avrupa Yükseköğrenim Alanının Kalite Tanımları ile uyumu tescil edildi.

 

ANKARA – Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Bologna Sürecinin önemli adımlarından biri olan Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşu (EQAR) tescilini başarıyla tamamladı. 3 Mart 2023 tarihinde alınan kararla YÖKAK’ın faaliyetlerinin Avrupa Standartları ve Yönergeleri (ESG) kapsamında EQAR tescili için onay verildi.

YÖKAK’ın daha önce Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliğine (ENQA) yapmış olduğu tam üyelik başvurusu 28 Nisan 2020 tarihli ENQA Kurulunca kabul edilmiş ve bunun sonucunda YÖKAK’ın 5 yıllık tam üyeliği onaylanmıştı.

EQAR tescilinin başarı ile tamamlanması, ülkemizde kalite güvencesi sağlanmış yeterliliklerin Avrupa Yükseköğretim Alanında (AYA) diploma görünürlüğü ve denkliği konusunda Türkiye adına önemli bir adımı temsil ediyor.

EQAR Tescili ile Türkiye’de yükseköğretimde kalite güvencesinden sorumlu resmi kuruluş YÖKAK’ın yükseköğretim kurumlarına yönelik gerçekleştirdiği kurumsal dış değerlendirme ve kurumsal akreditasyon faaliyetlerine ilişkin raporların aynı zamanda EQAR veri tabanında (DEQAR) da yer almasını sağlıyor.

Elde edilen başarı ayrıca Bologna süreç uygulama raporlarında Türk Yükseköğretim Sisteminde dış kalite güvence sisteminin gelişim aşaması uyum göstergelerinin en yüksek düzeyi olan koyu yeşil düzeye çıkmasını sağlayacak.

Ülkemiz adına bu önemli gelişmeyi değerlendiren YÖKAK Başkanı Prof. Muhsin Kar, kalite güvencesi sistemlerinin, Avrupa yükseköğretiminde değişimin temel itici gücü haline geldiğini ifade etti. Bologna sürecinde geçen yirmi yılın sonunda tüm Avrupa ülkelerinin yükseköğretim sistemleri kapsamında iç ve dış kalite güvence sistemlerini oturttuğunu kaydeden Kar, oluşan yeni, çok paydaşlı, çok düzeyli yükseköğretim ekosisteminin, değişim ve uluslararasılaşma kültürünü yerleştirdiğini vurguladı. Başkan Kar, bu başarıda emeği geçen tüm paydaşlara, kurul üyelerine ve çalışanlara teşekkür etti.

YÖKAK, bir yandan ülkemizde alınan diplomaların kalite güvencesi sağlanmış yeterlilikleri karşılaması için ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarını yetkilendirme ve tanımasını sağlayarak program akreditasyon faaliyetleri konusunda desteğini sürdürürken, ana görevi olan yükseköğretim kurumlarının kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon faaliyetlerini Avrupa ESG standartlarına uygun biçimde ENQA ve EQAR tescili ile gerçekleştiriyor olmanın gururunu yaşıyor.

EQAR Hakkında

EQAR, Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Tescil kuruluşudur. Avrupa yükseköğretim alanındaki tüm kuruluşlar kalite güvencesi ajansları tarafından düzenli dış değerlendirmeye tabi tutulurlar. Gerçekleştirilen dış değerlendirme için Avrupa Standartları ve Yönergeleri (ESG) çerçeve dokümanı esas alınmaktadır. EQAR, Avrupa yükseköğretim alanında ESG ile tam uyumlu olarak faaliyet gösteren kalite güvencesi kuruluşlarının tescil kuruluşudur.

ENQA Hakkında

ENQA, Avrupa genelinde yükseköğretim kalite güvencesi faaliyetlerinin eşgüdümünden sorumlu çatı bir kuruluştur. Bu kuruluş yükseköğretimde kalite güvencesi alanında Avrupa iş birliğini teşvik ederek, iyi uygulamaları geliştirmek, paylaşmak ve Avrupa kalite güvencesi boyutunu geliştirmek için bilgi ve uzmanlığını üyeleri ve paydaşları arasında yaygınlaştırarak katkıda bulunmaktadır.