Türk yükseköğretim sisteminde 2000’li yıllardan bu yana devam eden kalite güvencesi alanındaki çalışmalar, Yükseköğretim Kurulu bünyesinde kurulan ve daha sonra idari ve mali açıdan bağımsız bir kuruluş haline gelen Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun teşkili ile büyük bir ivme kazanmıştır. 

YÖKAK’ın yükseköğretimde kalite güvencesi alanında etkin ve uluslararası düzeyde tanınan bir kuruluş olmak vizyonuyla, Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği (ENQA)’ne yapmış olduğu tam üyelik başvurusu 28 Nisan 2020 tarihli ENQA Yönetim Kurulunda kabul edilmiştir. ENQA tarafından; resmi statü, politika, dış değerlendirme faaliyetleri, bağımsızlık, kaynaklar ve iç kalite güvence sistemi gibi çeşitli kriterler açısından değerlendirilen YÖKAK, 5 yıllık üyeliğe hak kazanmıştır.

ENQA, Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) üye ülkelerinin kalite güvencesi kuruluşlarını temsil eden bir şemsiye kuruluştur. Misyonu çerçevesinde Avrupa yükseköğretim kalitesinin sürdürülmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamakta; üyelerinin, Avrupa çapında ve uluslararası düzeyde temsil edilmesi, kalite güvencesi sistemlerinin geliştirilmesi, bilgi ve uzmanlığın paylaşılmasını amaçlamaktadır.

YÖKAK, Şubat 2019’da ENQA’ya afiliye üye olmasının hemen ardından tam üyelik çalışmalarını başlatmış, Ağustos 2019’da özdeğerlendirme raporunu hazırlayarak tam üyelik başvurusunu gerçekleştirmiştir. Aralık 2019’da ENQA değerlendirme paneli tarafından YÖKAK’a bir saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.  4 günlük saha ziyareti sırasında, değerlendirme paneli, YÖKAK’ın tüm süreçleri ve uygulamalarını bilgi, belge ve bilişim sistemleri üzerinden incelemiş; ayrıca  Kurul Başkanı, üyeleri, danışmanları, çalışanları, bakanlık temsilcileri, üniversite rektörleri ve rektör yardımcıları, Kurumsal Dış Değerlendirme Programı takım başkanları, akreditasyon ajanslarının başkanları, öğrenciler ve dış paydaşlardan oluşan 64 kişi ile 15 ayrı odak grupla görüşmeler gerçekleştirerek değerlendirmiştir.

Tüm dünya ile konuşabilen ve aynı zamanda ülkemizin koşullarını dikkate alan bir kalite güvence kuruluşu olmayı hedefleyen YÖKAK, ENQA üyeliği ile uluslararasılaşma stratejisi kapsamında önemli bir adım atmıştır. Uluslararasılaşma stratejisini başarıyla yürüten YÖKAK aynı zamanda APQN üyesi olup, CHEA ve INQAAHE başvurularının sonuçlanmasını beklemektedir. 

Bu vesile ile, YÖKAK’ın çalışmalarını yakından takip ederek desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı arz ederiz. YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a YÖKAK’ın kuruluşunda sergilediği liderlik ve yükseköğretim kalite güvencesi alanındaki çalışmalara verdiği destekler için teşekkür ederiz. Ayrıca, ENQA üyelik çalışmalarına özveri ile katkı sunan Kurul üyelerimize, danışmanlarımıza, uluslararası danışmanlarımıza, tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyor, üyelik sürecinin Türk yükseköğretim sistemine hayırlı olmasını diliyoruz.