Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)’nun Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği (ENQA)’ne yapmış olduğu afiliye üyelik başvurusu 21 Şubat 2019 tarihli ENQA Kurulunca kabul edildi. Üyelik için çalışmalarına hız veren YÖKAK, gerekli olan koşulları kısa sürede sağlayarak afiliasyon sürecini başarı ile tamamladı. 

Kalite güvence organizasyonlarını temsil eden bir şemsiye organizasyon olan ENQA, yükseköğretimde kalite güvencesi alanında Avrupa işbirliğini teşvik ederek, iyi uygulamaları geliştirmek, paylaşmak ve Avrupa kalite güvencesi boyutunu geliştirmek için bilgi ve uzmanlığını üyelerine ve paydaşlarına yaymaktadır. 

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS konu ile ilgili yaptığı açıklamada;

“Sistem kurma, eğitim ve dış değerlendirme çalışmalarına devam eden Kurulumuzun hedeflerinden biri de dünyadaki yükseköğretim kalite ajanslarına üye olmak ve birlikte çalışmaktır. Bu amaçla QAA (İngiltere), HCERES (Fransa), AQAS (Almanya), AACSB (ABD) FIBAA (Almanya) gibi uluslararası kalite ajansları ile işbirliğine yönelik paylaşım toplantıları gerçekleştirdik. Toplantılarda yükseköğretimde kalite güvencesi, kurumsal dış değerlendirme ve program akreditasyonuna ilişkin uygulamaları ve olası işbirliği alanlarını değerlendirdik. Buna Amerika, Kore ve Japonya ile devam edeceğiz.” dedi.

Dünyanın hızla değiştiğine ve kalite kriterlerinin biri birine benzeştiğine değinen Prof. Dr. Elmas; “Dünyadaki hızlı değişim ile küreselleşme ve dijitalleşme öne çıkıyor.  Son zamanlarda bu değişime paralel olarak dünyadaki ajanslar önce ülkesel sonrada bölgesel olarak birleşmeye başladı. Süreç tüm kalite kriterlerinin birbiri ile konuştuğu bir sisteme doğru eviriliyor. Bu sistemde sadece bölgesel farklılıklar olabiliyor. Bu durum da uluslararasılaşmanın getirdiği bir sonuç.” diyerek sözlerine devam etti. 

“Aslında uluslararasılaşmanın en önemli aracı kalite ve akreditasyonudur. Üniversiteler kendilerini uluslararası kriterlere (eğitim kadrosu, fiziksel imkânlar, kurumsal destek, karar alma süreçleri, sürekli iyileşme planları vb.) göre değerlendirebiliyorsa dünyanın her yerinde o kurum kolayca tanınabilir. Herhangi bir program uluslararası değerlendirme süreçleri ile kendini değerlendirebiliyorsa, dünyanın her yeriyle kolayca ilişki kurabilir, kolay değişim yapabilir. Kalite Kurulu olarak üniversitelerimizi değerlendirirken uluslararası standartlarla uyum süreçlerini kolaylaştıracak önerilerde bulunuyor, durum raporları ile onlara birer yol haritası çıkarıyoruz.” dedi.

Bugüne kadar 115 Üniversitenin dış değerlendirmesini tamamlayan Kurul Haziran sonuna kadar kalan 45 üniversitenin değerlendirmesini de yaparak mezun veren tüm üniversitelerin değerlendirmelerini tamamlayacaktır.