Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Kazakistan’da düzenlenen 6. Uluslararası Orta Asya Eğitimde Kalite Güvencesi Forumu’na katıldı.

Kazakistan Bağımsız Akreditasyon ve Derecelendirme Ajansı (IAAR) ev sahipliğinde Kazakistan’ın Almatı kentinde 7-8 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenen foruma Türkiye, Kazakistan, Hollanda, Hindistan, Letonya, Azerbaycan, Moldova, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ile birçok ülkenin ilgili kurumlarından, yükseköğretimde kalite güvencesi alanında faaliyet gösteren uluslararası akreditasyon kuruluşlarından temsilciler katıldı. Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesinde gerçekleşen forumda YÖKAK adına Başkan Prof. Dr. Muhsin Kar ve Akademik Uzman Doç. Dr. Dilek Avşaroğlu yer aldı.

Forumun açılışında konuşan Başkan Prof. Dr. Muhsin Kar, üniversitelerin giderek daha fazla uluslararasılaşan ve küreselleşen bir ortamda faaliyet gösterdiğini, bunun yeni bir farkındalık yarattığını söyledi. Yükseköğretim kurumlarının ilgili paydaşların katılımı, ittifaklar ve diğer iş birliğine dayalı modellerle iklim değişikliği, pandemi, hammadde, enerji ve gıda gibi alanlarda yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlayabileceğine işaret eden Başkan Kar, bu anlayışın uluslararasılaşmaya yaklaşımda da bir değişimi beraberinde getireceğini aktardı.

“Rekabet olarak uluslararasılaşmadan küresel iş birliğinin uluslararasılaşmasına geçmemiz gerekiyor” diyen Prof. Dr. Kar uluslararasılaşmanın farklı şekillerde ifade edildiği yükseköğretim kurumlarında küresel vatandaşlık fikrinin güçlendirilerek, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünyaya önemli katkı sağlanabileceğini ifade etti.

YÖKAK olarak uluslararası iş birliğini yükseköğretim alanında eğitim ve araştırma kalitesini artırmak için gerekli bir araç olarak gördüklerini, bu bilinci Türkiye'deki tüm üniversitelerde yaygınlaştırmaya çalıştıklarını aktaran Prof. Dr. Muhsin Kar, bu nedenle dış değerlendirme yöntemlerine uluslararasılaşmayı da bir kriter olarak dahil ettiklerini kaydetti. Kalite güvencesinin kendisini uluslararası hale getirmenin, yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşmasını sağlamak kadar önemli olduğunu da vurgulayan Başkan Kar, ENQA üyesi olduklarını, EQAR'a kayıt olmak için başvuru sürecinin devam ettiğini, bu gelişmeleri Türk yükseköğretim sisteminin Avrupa Yükseköğretim Alanı'na tam entegrasyonuna yönelik önemli bir adım olarak gördüklerini anlattı.

YÖKAK Akademik Uzmanı Doç. Dr. Dilek Avşaroğlu da forumda "Kalite Elçisi Olarak Öğrenciler" başlıklı sunum yaptı.

İki gün süren forumda “Küresel Gerçekliğin Eğitim Gelişimi Beklentileri Üzerindeki Etkisi”, “Üniversite Mimarisi: Yeni Modeller ve Fırsatlar”, “Dijital Dönüşüm Çağında Tıp Eğitiminin Kalitesi”, “Öğrenci Merkezli Yaklaşım: Yönetim ve Kültür” ve “Sıralama - Akademik Liderliğe Giden Yol” konu başlıkları ele alındı.