Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, çevrimiçi düzenlenen 2024 yılının ilk ENQA Üye Ajans Başkanları Toplantısına katıldı. 

Toplantının odağı Avrupa Komisyonu'nun birleşik bir Avrupa derecesi (etiket) önerisinin alandaki izdüşümlerinin tartışılması oldu. Avrupa Komisyonu’nun 2024 Çalışma Programı'nda ortak bir Avrupa derecesi için bir yol haritası sunmayı taahhüt ettiği bilinirken, komisyonun bu önerisini, kalite güvencesi ve tanınırlığa ilişkin beklenen Konsey Tavsiye Kararı ile birlikte sunması bekleniyor.

Bu gelişmeler ışığında toplanan ENQA Üye Ajans Başkanları Toplantısında, üye kuruluşlardan konuya dair gelen görüş, öneri, kaygı ve girdiler belirlenerek, ENQA'nın bu politika tartışmalarına nasıl katkı yapması gerektiği üzerinde duruldu.