Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Üyesi Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu ve beraberindeki heyet, British Council Türkiye’nin davetiyle Birleşik Krallık’ta düzenlenen "Dayanıklı Gelecekler İnşa Etmek: Yükseköğretimde Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Kalitenin Sağlanması" başlıklı etkinliğe katıldı.

18-20 Ekim 2023 tarihleri arasında Londra’da gerçekleştirilen etkinlik, Birleşik Krallık ve uluslararası yükseköğretim paydaşları arasında dünya çapında yükseköğretimi şekillendiren on ülkeden gelen delegeleri bir araya getirdi. 

Çalıştay katılımcıları arasında yükseköğretim kalite güvencesi ile ilgili kuruluşlar, yükseköğretim çatı ve düzenleyici kurumların yanı sıra akademisyenler ve kurumsal liderler bulunuyor. Birleşik Krallık’ta yükseköğretimde kalite güvencesi alanında çalışmalar yürüten QAA “The Quality Assurance Agency for Higher Education” ve Advance HE’nin sunumları ile desteklediği çalıştayda öne çıkan tema, yükseköğretimde kapsayıcı ve sürdürülebilirlik eksenine odaklanıyordu.

Toplantıda YÖKAK Kurul Üyesi Prof. Dr. Arıcıoğlu, Türkiye’nin ve Türk yükseköğretim sisteminde kalite güvencesi mekanizmalarının sürdürülebilirlik ve kapsayıcılığa yönelik bakışını özetleyen bir ülke sunumu gerçekleştirdi. Yükseköğretime erişimi sağlayan sosyal politikaların, cinsiyet eşitliği, dezavantajlı grupların yükseköğretime erişimi gibi alanlarda yansımalarını aktaran Prof. Arıcıoğlu, aynı zamanda bu dönüşüme kalite güvencesi sisteminin değerlendirme kriterleri ile nasıl destek olduğuna ilişkin bilgiler sundu.

Çalıştayın öne çıkan diğer başlıkları, “QAA Uluslararası Kurumsal Akreditasyon Modeli”, “Times Higher Education’ın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) ile ilgili Ranking Çalışmaları” oldu. Etkinlik kapsamında ayrıca Londra Üniversitesine ziyaret gerçekleştirildi.