Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarının kalite komisyonlarına yönelik olarak hazırlanan “YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı: Sürüm 3.0” yayımlandı.

Yükseköğretim kurumlarının yöneticileri ile kalite komisyonları akademik ve idari personelinin katıldığı Dereceli Değerlendirme Anahtarı yeni sürümünün tanıtım toplantısı çevrimiçi olarak düzenlendi. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım’ın Dereceli Değerlendirme Anahtarı: Sürüm 3.0’ı tanıtan sunumuyla devam etti.

Toplantıda YÖKAK tarafından yürütülen kurumsal dış değerlendirme süreçleri, Türk yükseköğretim sisteminde 2015-2021 yılları arasında kalite güvencesi sisteminin gelişimi, Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon (KDDA) Ölçütleri ile Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzundaki güncellemeler ve yeni kavramlar konuları ele alındı.

2021 yılına ait Kurumsal İç Değerlendirme Raporlarının 31 Mart 2022 tarihine kadar Kalite Güvencesi Yönetim Bilgi Sistemi (KGYBS) üzerinden YÖKAK’a iletilmesi gerekmektedir.

"Yükseköğretimde Değişim, Kalite ve Akreditasyon" sunumu için tıklayınız.

"Dereceli Değerlendirme Anahtarı: Sürüm 3.0" sunumu için tıklayınız.