Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ile Moldova Cumhuriyeti Ulusal Eğitim ve Araştırma Kalite Güvence Ajansı (ANACEC) arasında İstanbul’da ikili iş birliği anlaşması imzalandı.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Moldova Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’na ortak iş birliği imkânlarını değerlendirmek üzere 15 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, yapılacak çalışmaların çerçevesini belirlemek ve somutlaştırmak amacıyla ANACEC Başkanı Doç. Dr. Andrei Chiciuc ile CEENQA Genel Kurulu ve Çalıştayı’nda bir araya geldi.

İmzalanan anlaşma ile iki ülkenin yükseköğretim kalite ajansları arasında eğitim ve deneyim paylaşımı, dış değerlendiricilerin hareketliliği ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması adına bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

Ayrıca anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek ilk etkinlik olarak ANACEC, Mart 2023’de düzenlenecek YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı’nın bir paydaşı olarak yer alacak.