ANKARA - YÖKAK Kalite Buluşmalarının Serisinin ilk etkinliği, “EELISA Avrupa Üniversitesi-İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Deneyimi” başlığı altında gerçekleştirildi. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinliğe Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’ın yanı sıra YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çufalı, yükseköğretim kurumlarında görev yapan çok sayıda yönetici ile akademik ve idari personel katılım sağladı.

Programın açılışında “Yükseköğretim Kurumlarında Uluslararasılaşma” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Başkan Kar, uluslararası yeterliliklerin önemine dikkat çekerek, uluslararasılaşmanın nitelikli ve kapsamlı eğitim-öğretim, akademik ve öğrenci hareketliliği, kurumun uluslararası görünürlüğü, ortak akademik programların oluşturulması ve uluslararası pazarlara erişim gibi birçok amacının bulunduğunu söyledi.

Uluslararasılaşmanın en önemli konularından birisinin ‘kapsamlı uluslararasılaşma’ olduğu vurgusunu yapan Prof. Dr. Muhsin Kar, “Kurumlarımızın ilan edilmiş bir uluslararasılaşma stratejisinin, buna liderlik yapan bir yönetimin ve bunu destekleyen bir idari yapının, uluslararası kapsamda müfredat etkinliklerinin ve öğrenme çıktılarının, söz konusu yeterliliklere uygun şekilde öğretim kadrosu yetkinliklerinin oluşturulması gerekiyor. Bu durum çok boyutlu olarak ele alınması gereken bir husustur. Burada amaç kaliteli ve stratejik uluslararasılaşmadır” dedi. İş birliklerinin kâğıt üzerinde kalmaması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Kar, “Planlamanın eyleme dönüşmesi, hedeflerle uyumlu olması, prosedürlerin açık ve şeffaf bir şekilde iş bölümünün paydaşların rollerinde tanımlı olması ve sürekli olarak sürecin takip edilerek iyileştirme önlemlerinin alınması son derece önemli” diye konuştu.

YÖKAK’ın liderlik, yönetişim ve kalite başlığı altında uluslararasılaşma ile ilgili ölçüt ve alt ölçütlerinin bulunduğunu belirten Başkan Kar, “Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarımızın yaptığı faaliyetlerin kanıt temelli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi bir ölçüt olarak belirlenmiş durumda. Dolayısıyla üniversitelerimizin bu noktada yapacakları çalışmalar bizim de beklentilerimiz arasındadır. Bu konuda da farkındalık oluşturmak istiyoruz. İş birliklerinin somutlaştırılması ve çeşitlendirilmesi açısından üniversitelerimizin bize rehberlik edebileceğini düşünüyoruz” sözleri ile konuşmasını tamamladı.

Etkinlikte, “EELISA Avrupa Üniversitesi: İTÜ Deneyimi” başlıklı ilk sunum İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata tarafından gerçekleştirildi. EELISA Birliğinin hedef ve amaçları, kapsamı, fırsatları ve çıktıları konularında detaylı bilgilerin aktarıldığı sunumun son konuşmasını ise İTÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Emrah Acar gerçekleştirdi. Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata ve Doç. Dr. Emrah Acar, konuşmalarında EELISA’nın İTÜ için önemli kazanımlar sağladığına ve Türk Üniversiteleri için de önemli fırsatları barındırdığına dikkati çektiler.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından son buldu.

EELISA Hakkında

EELISA, Kurucu ortakları arasında İTÜ’nün de yer aldığı “Avrupa Mühendislik Öğreniminde Yenilikçilik ve Bilim Birliği” (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance - EELISA), bir Avrupa Üniversitesi İnisiyatifi Birliği'nin kısa adıdır.

EELISA; yedi ülkeden dokuz üniversitenin oluşturduğu bir Avrupa Üniversitesi İnisiyatifi olarak 180 bin öğrenciyi, 16 bin öğretim üyesini ve 11 bin idari personeli kapsamaktadır. Toplam süresi 36 ay olan EELISA projesi, hibe sözleşmesinin ortak üniversiteler tarafından 22 Ekim 2020 tarihinde imzalanmasını takiben, proje çalışmaları 1 Kasım 2020 tarihi itibariyle başlatılmıştır.