ANKARA – 9 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği (IQA) genel kurulunda, gönderilen niyet mektubu ile başvurusu değerlendirilen Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) tam üyeliği onaylandı.

İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği (IQA), yükseköğretimde ortak bir kalite dilini benimsemek ve İslam Dünyası ülkeleri arasında daha yakın bağlar geliştirmek için kurulan, bünyesinde 25 tam üye ve 66 afiliye üye barındıran çatı kuruluş niteliğindeki bir yapıdır. Ayrıca, İslam Dünyası ülkelerinde yükseköğretimin kalitesini teşvik etmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan IQA, bu amaca ulaşmak için aşağıdaki hedefleri uygulamayı planlamaktadır:

  • İslam Dünyası ülkelerindeki yükseköğretimde kalite güvencesi kurumlarının kapasitesini artırmak,
  • İslam Dünyasının kalite güvence ajansları arasında işbirliği, iyi uygulamalar, deneyimler ve uzmanlık birikimi paylaşımını sağlamak
  • Bölgesel ve uluslararası kalite güvence kuruluşlarıyla işbirliğini teşvik etmek

Faaliyetlerine ulusal ve uluslararası alanlarda ara vermeden devam eden YÖKAK, tüm dünya ile konuşabilen ve aynı zamanda ülkemizin koşullarını dikkate alan bir kalite güvence kuruluşu olma yolunda etkinliğini arttırmayı hedeflemektedir.