Esnek Yükseköğretim, Acil Durumlarda İç ve Dış Kalite Güvencesi, Mikro yetkinlikler, Kalite Kültürünün Gelişimine Öğrenci Katılımının Katkısı ve Kalite Güvencesinin Gelişimi Şekillendirmesi ile ilgili 6 farklı oturumda, 18 sunum yapılan forumda Öğrenci Komisyonu üyeleri aktif olarak çeşitli oturumlara katıldı. Özellikle kalite kültürünün gelişiminde öğrenci katılımı konulu panelde kalite kültürünün geliştirilmesinde öğrenci katılımının rolünü ve öğrencilerin bu çalışmada yer almak için uygun yeterliliklere sahip olmalarının nasıl sağlanacağından bahsedildi. Öğrencilerin sosyal yeterliliklerini nasıl geliştirebileceğinden, bu konu ile ilgili olarak yapılan çeşitli proje çalışmaları paylaşıldı. Katılımcılara yönelttikleri çeşitli anket sorularıyla da interaktif bir ortam sunan etkinlikte katılımcıların da bu süreçler hakkındaki fikirleri alındı.