Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği (ENQA) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi 5. Düzey Uygulama Topluluğu (CHAIN5) iş birliğinde düzenlenen çevrim içi seminer serisinin 6 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen etkinliğine Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Kayhan Korkusuz katıldı.

ENQA ve çeşitli ülkelerin yükseköğretim kalite kurumlarının odağında yer alan Seviye 5 eğitiminde; yükseköğretim kurumlarının Mesleki Eğitim-Öğretim ve İşletme Eğitimi üzerindeki öneminden bahsedildi. ENQA Başkanı Douglas Blackstock'un sunumuyla başlayan eğitim sırasıyla; İrlanda Kalite ve Kalite Güvencesi Kurumu (QQI) Entegrasyon Direktörü Bryan Maguire, Hollanda ve Flanders Akreditasyon Kurumu (NVAO) Politika Danışmanı Daphne Carolus, Tallin Üniversitesi (Estonya) Ekonomi Bölümünden Laasi-Öige ve İsviçre Federal Mesleki Eğitim ve Öğretim Üniversitesi (SFUVET) Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Erik Swars'ın sunumlarıyla devam etti.

Gerçekleşen sunumlarda ve ENQA Başkanı Douglas Blackstock'un konuşmasında Seviye 5 hedefinin ülkeler, ulusal ve uluslararası kurum-kuruluşlar arasında benzerlik oluşturmak olduğuna değinildi. Ayrıca kalite güvencesi sistemi ve akreditasyon çalışmaları kapsamında Avrupa Mesleki Yeterlilik Seviye 5’in aslında çok yeni olduğu vurgulandı. Bu sistemin olası tüm zorluklara karşı oluşturulmasının; iş birlikleri, esnek öğrenme metotları, yeni gelişmeler ve farklı bakış açıları kazandırma noktasındaki önemine dikkat çekildi.

Etkinlik, konuşmacı ve katılımcıların yükseköğretimde kalite güvencesi sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik fikir alışverişlerinin ardından soru ve cevapların alınması ile sona erdi.