Avrupa Öğrenci Birliği’nin (ESU) InclusiPHE Projesi kapsamında 24 Mart 2023 tarihinde düzenlediği çevrim içi panele aynı zamanda ESU Kalite Güvencesi Öğrenci Uzman Havuzu üyeleri olan, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Üyesi ve Öğrenci Komisyonu Başkanı Erdoğan Taha Akbaş ile Komisyon üyesi Berkay Tarım katıldı.

Panelde her geçen gün gelişen yükseköğretimin, her yaştan öğrenciyi kapsayacak bir hale bürünmeye başladığından ve öğrenci profilinin günden güne değiştiğinden bahsedildi. Panelde bunun yanı sıra yakın geçmişte yükseköğretime dahil olan bu öğrencilerin ihtiyaçlarının yükseköğretim kurumları tarafından karşılanabilmesi amacıyla öğrencilerin süreçlerde yer almasının gerekliliği vurgulandı.

Özellikle mesleki yükseköğretim üzerine odaklanılan panelde, tüm öğrencileri ilgili süreçlere dahil etmenin yöntemleri tartışıldı. Ayrıca panel boyunca öğrenci toplulukları ve birliklerinin oynayacağı anahtar role de dikkat çekildi.

Panel sırasında söz alan Komisyon üyesi Berkay Tarım, eğitim program çıktıları ile özel sektör beklentileri arasındaki uyumun öneminden bahsetti. Tarım, küresel olarak artan yaşam maliyetleri karşısında öğrencilerin mezun olduktan hemen sonra işe girebilmeleri için bu uyumun önemli olduğunun altını çizdi. Panel katılımcıların katkıları ve soruların yanıtlanmasının ardından son buldu.

Mesleki Yükseköğretim Nedir?

Alanda özelleşme ve öğrencinin mesleki yetkinliğini geliştirmek için tasarlanmış ve programa dahil edilmiş eğitim paketleridir.