EUROSTUDENT tarafından düzenlenen seminer serisinin, 13 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen etkinliğine ESU Kalite Güvencesi Öğrenci Uzmanı Havuzu üyesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu üyesi Berkay Tarım katıldı.

EUROSTUDENT’in “Microdata” projesinin tanıtıldığı seminerde, Avusturya Institute for Advanced Studies öğretim üyesi olan Sylvia Mandl ve ResearchNed Bağımsız Araştırma Enstitüsü’nden Joris Cuppen, yeni güncellenen “EUROSTUDENT VII Scientific Use File 3.0”ı katılımcılarla paylaştı. Bu kılavuz ile EUROSTUDENT’in mikro verileri ile hangi araştırmaların nasıl yürütülebileceği tartışıldı. Konuşmacılar kendi çalışmaları üzerinden uluslararası öğrenci hareketliliği, öğrencilerin sosyal entegrasyonu gibi örneklere yer verdi.

Kalite güvencesi üzerinde çağın çalışmalarına ışık tutan seminer, diğer katılımcıların katkıları ve sorularının cevaplanmasının ardından son buldu.